Upcoming Events
25
May
Training

Entrepreneurship Program Initiative of CGCC (EPIC) 1st Series of 2024

Locations

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច ជាន់ទី១៥

8:30ព្រឹក - ៥ល្ងាច

EPIC គឺជាកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពសហគ្រិនរបស់សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) ដែលផ្តោតលើការបណ្តុះបណ្តាលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ សហគ្រិនភាព និងការប្រើប្រាស់កម្ចីដែលមានការធានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការទទួលខុសត្រូវ ដល់សហគ្រាសខ្នាតមីក្រូ តូច និងមធ្យម (MSMEs) នៅកម្ពុជា ។CGCC និងធនាគារអេស៊ីលីដា គ្រោងនឹងរៀបចំ EPIC វគ្គទី១ នៃឆ្នាំ២០២៤ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង៨និង៣០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច ជាន់ទី១៥EPIC វគ្គទី១ នៃឆ្នាំ២០២៤នេះនឹងផ្តោតលើប្រធានបទដូចខាងក្រោម៖គន្លឹះក្នុងការរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម និងយុទ្ធសាស្ត្រទទួលបានហិរញ្ញប្បទានផ្លូវការ៖ ដោយលោកគ្រូ ភុំ សៀកម៉េង នាយកធនាគារអេស៊ីលីដាសាខា “ក”អត្ថប្រយោជន៍នៃកម្ចីដែលមានការធានាសម្រាប់ MSMEs ៖ ដោយលោក ណូ លីដា អគ្គនាយករង CGCC ផលិតផលឥណទានដែលមានការធានារបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា សម្រាប់ MSMEs ៖ ដោយលោក លុយ គ្រីនអ្នកឯកទេសជាន់ខ្ពស់អភិវឌ្ឍគោលការណ៍ឥណទាននៃធនាគារអេស៊ីលីដា

Visit the website for more information and to register
06
Jun
Training

Training on Strengthening Informal Economies and SMEs in Cambodia

Locations

Siem Reap province

8ព្រឹក - ៥ល្ងាច

Training on Strengthening Informal Economies and SMEs in Cambodia through Open Data and Digital Literacy is coming to Siem Reap soon. SMEs that want to know more about business and advertisement, can register to join for free of charge. The training will cover the business registration process, corporate social responsibility, internet safety tips, and social media content creation and boosting. Participants will have the invaluable opportunity to engage in discussions with other participants.

Visit the website for more information and to register
25
May
Training

វគ្គបណ្តុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

Locations

ប្រព័ន្ធអនឡាញ

៨ព្រឹក - ៥ល្ងាច

វគ្គសិក្សាខ្លី “វគ្គបណ្តុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយប្រើប្រាស់ថ្នាលបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសិក្សា Learning Management System (LMS)” សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ សិក្សារយៈពេល ១៣ម៉ោង ៣០នាទី លើមុខវិជ្ជា៖ សារអេឡិចត្រូនិក (Email), Google Maps, Google Translate, Google My Business, គេហទំព័រ Facebook និង Instagram, E-Menu និង Chat App។📆 ចូលរៀនថ្ងៃទី២៥ និងថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង ៨ព្រឹក👉 ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយកកាលវិភាគសិក្សា៖ https://bit.ly/3QQp4K2❌ ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀន ត្រឹមថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង ៥ល្ងាច👉 ចុចទីនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន៖ https://bit.ly/3wJsMys

Visit the website for more information and to register
Past Events
08
May
Event

Unleash Cambodia's Agri-Food Potential! Attend our FREE SHOWCASE event

Locations

Stung Sangke Hotel Battambang Province

០៨ព្រឹក - ១២ថ្ងៃត្រង់

Join GIZ's exciting kickoff and discover how Open Challenges are revolutionizing Cambodia's agriculture! We'll explore how collaboration with entrepreneurs can unlock solutions for: ⭕​ Transforming tropical fruit production with shelf-life extension technologies. Get your mangoes and bananas to the world!+ Boosting global connections in agri-food using digital tools. Bridge the gap between farmers, industry, and buyers. ⭕​ Expanding Cambodia's premium products through innovative cultivation and processing techniques.

Visit the website for more information and to register
29
Apr
Training

Online Training: EU Requirements for Food Packaging Materials

Locations

Zoom

២​ រសៀល - ៣ៈ៣០ រសៀល

Are you looking to export your food products to the EU markets? Join our upcoming FREE online training to gain valuable insights and ensure compliance with EU market requirements and regulations. Don't miss this opportunity to expand your business successfully.

Visit the website for more information and to register
03
May
Training

Ready to supercharge your business?

Locations

Techo Startup Center Head Office, 11th Floor, Business Development Center

០៨ៈ៣០ព្រឹក - ៥ៈ០០ល្ងាច

oin our comprehensive training covering 4 key topics that’ll help your startup grow! 🗓 Session 4 kicks off on 03 May 2024⏰ 8:30 AM - 5:00 PM📍 Location: Techo Startup Center Head Office, 11th Floor, Business Development CenterRegister via the link below or scan QRLimited: 25 Spots

Visit the website for more information and to register
25
Apr
workshop

Finding Tomorrow's Solutions Today: How Open Challenges Can Drive Growth

Locations

Online (Zoom)

២រសៀល - ៣រសៀល

Unleash Cambodia's Agri-Food Potential! Attend our FREE webinar on Open Innovation.🎯​ Join GIZ's exciting kickoff and discover how Open Challenges are revolutionizing Cambodia's agriculture! We'll explore how collaboration with entrepreneurs can unlock solutions for:⭕​ Transforming tropical fruit production with shelf-life extension technologies. Get your mangoes and bananas to the world!+ Boosting global connections in agri-food using digital tools. Bridge the gap between farmers, industry, and buyers.⭕​ Expanding Cambodia's premium products through innovative cultivation and processing techniques.⏰​ Date: April 25, 2024Time (Cambodia): 14:00-15:00Location: Online (Zoom)

Visit the website for more information and to register
30
Apr
Training

Short training for SMEs and Informal Economies

Locations

Kampot Province (Specific venue will be informed later)

8ព្រឹក - ៥រសៀល

Small and Medium Enterprises (SMEs) that want to understand further about business registration process, corporate social responsibility, social media content creation and boosting, and internet security can now join our short training.

Visit the website for more information and to register
27
Apr
Training

Financial Capacity Development and Business Service Development for SMEs

Locations

Battambang

Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC), establishes a training program under the theme "Financial Capacity Development and Business Service Development for SMEs" under the co-sponsorship by the Ministry of Economy and Finance (MEF) through a partnership with Khmer Enterprise (KE) and also supporting by QBIZ SOLUTION Co,.LTD.Financial capacity and company business skills are two of the most important skills for SMEs in Cambodia, and these skills are critical for SMEs to develop their capacity to run an effective and efficient business, as well as gain adequate access to finance and grow their business in a planned manner.Hence, the training program on " Financial Capacity Development and Business Service Development for SMEs ” is developed to assist business owners in Cambodia.

Visit the website for more information and to register
01
Apr
Training

What is KhmerSME MATCH?

Locations

Microsoft Team

៣រសៀល - ៤រសៀល

Are you looking for business partners and marketplace to promote your product?You’re already familiar with KhmerSME MATCH, but unsure about its benefits and how this platform can support your business?Join us for the hashtag#KhmerSMEMATCH orientation to better understand the functions and how to use it, which will take place on April 1, 2024 at 3pm. More detail:Date: April 01, 2024Time: 3PM to 4PMVenue: Microsoft Team Don’t miss out!!

Visit the website for more information and to register
29
Mar
Training

Ready to supercharge your startup?

Locations

Techo Startup Center Head Office, 11th Floor, Business Development Center

០៨៖៣០ ព្រឹក - ០៥៖០០ ល្ងាច

Join our comprehensive training covering 4 key topics that’ll help your startup grow! 🗓 Session 3: March 29, 2024 ⏰ Time: 8:30 AM - 5:00 PM📍 Location: Techo Startup Center Head Office, 11th Floor, Business Development Center ✅ Number of attendance: 25 Spots

Visit the website for more information and to register
31
Mar
Event

ASEAN Social Enterprises Development Programme (ASEAN SEDP) 3.0 is open for applications!

Locations

The ASEAN Foundation – with the support of TikTok and SAP – will be implementing the ASEAN Social Enterprise Development Programme (ASEAN-SEDP) with the following objectives:The ASEAN Foundation is calling for social entrepreneurs in 10 ASEAN Countries to join ASEAN SEDP 3.0, a *fully-funded* programme offering training, mentoring, access to investors and policymakers. The training and mentoring curriculum is tailored to the needs of each social enterprise. We also provide *seed grants of up to 40,000 USD* for top-performing social enterprises.✍Benefits from this programme include:✔️Personalised training to supercharge your social enterprise✔️Exclusive mentorship with professionals from TikTok and SAP✔️Hands-on learning on TikTok content creation, TikTok Shop, and LIVE optimisation✔️Networking with investors and government representatives from 10 ASEAN Countries

Visit the website for more information and to register
11
Mar
Seminar

KhmerSME Forum: “KhmerSME MATCH: Digital Transformation and Trade for Cambodia’s MSMEs in Sustainable Value Chains”

Locations

Sun & Moon Riverside Hotel Phnom Penh

9ព្រឹក - ៥ល្ងាច

ABOUT KhmerSME MATCH:KhmerSME MATCH is a national digital business matchmaking platform for micro, small and medium enterprises in Cambodia under the KhmerSME website. This platform will be used as a core function for matching businesses registered on the website with ease and efficiency. All registered businesses are able to access information about different types of businesses based on their preferences and communicate directly with one another through the functions available on the website. In addition, this platform is organised with various smart functions, including the marketplace where all the service providers are listed, news and notifications for the users, business matchmaking, showcase, and other beneficial tools available on the “KhmerSME MATCH”. We strongly believe that “KhmerSME MATCH” will be a potential virtual conference platform for all business owners in Cambodia as we are working collaboratively to strengthen our national economy through micro, small and medium enterprises with sustainability and competitiveness. OBJECTIVES OF THE EVENTS:- Launch, sensitise, and promote the uptake of KhmerSME MATCH to Cambodian businesses, business associations and other key stakeholders;- Promote Triangle business matchmaking (online/offline) on the Agro-Industry value chain in Cambodia: Producers, Suppliers, and Markets- Provide a platform for a joint discussion and the exchange of experiences and lessons among Cambodia’s MSMEs on digital transformation as well as making use of and benefiting from digital trade facilitation reforms for better integration into regional and global value chains.- Promote the adoption of ICT and use of digital tools for various business functions, assess the capacity needs of MSMEs, and brainstorm the capacity development response for future improvements.Please kindly find attached agenda and other documents here https://shorturl.at/rGH14

Visit the website for more information and to register