ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខ
27
Jan
ការបណ្តុះបណ្តាល

វេទិកាសហគ្រិនភាព

Locations

ប្រព័ន្ធអនឡាញ

៩ៈ០០ ព្រឹក - ៥ៈ៣០ល្ងាច

វេទិកាសហគ្រិន​​របស់យើងនឹងប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃ។ 📢 តោះមកមើលជាមួយនឹងប្រធានបទដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ​នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ប្រធានបទថ្ងៃទី១ ម៉ោង៩ ដល់ ម៉ោង១១ព្រឹក: -តួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនវានុវត្តន៍ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូសុីសហគ្រិនភាពនៅកម្ពុជា -ការពង្រឹងអាជីវកម្មតាមរយះសហគ្រិនភាពឌីជីថល -ភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបសហគ្រិន និងនវានុវត្តន៍ក្នុងគន្លងប្រក្រតីថ្មី -ភាពបត់បែននៃធុរកិច្ចក្នុងគន្លងប្រក្រតីថ្មី ម៉ោង២ ដល់មោ៉ង៥:៣០ ល្ងាច: -ការរៀបចំផែនការបែបគន្លងប្រក្រតីថ្មី -ផែនការស្ដារអាជីវកម្ម និងដំណោះស្រាយប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ក្នុងគន្លងប្រក្រតីថ្មី ប្រធានបទថ្ងៃទី២ ម៉ោង៩ ដល់ម៉ោង១១:៤០ ព្រឹកៈ -យុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ដើម្បីការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព -ការអនុវត្តគំរូនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបសហគ្រិន និងយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ម៉ោង២ ដល់ម៉ោង៥ៈ៣០ ល្ងាចៈ -បទបង្ហាញអាជីវកម្មដោយសហគ្រិនមកពីកម្មវិធី CJCC Accelerator Program CJAP

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ
27
Jan
កិច្ចពិភាក្សា

ភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបសហគ្រិន និងនវានិវត្តន៍ក្នុងគន្លងប្រក្រតីថ្មី

Locations

ប្រព័ន្ធហ្សូម

10:00 AM - 10:30 AM

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គន្លងប្រក្រតីថ្មី? ស្ថាប័ននីមួយៗចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបសហគ្រិន និងបង្កើតនវានុវត្តន៍ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងគន្លងប្រក្រតីថ្មី។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឥរិយាបទ និងប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការដឹកនាំបែបសហគ្រិន​ និងនវានុវត្តន៍។ សូមចូលរួមនៅក្នុងវគ្គចែករំលែករបស់លោកបណ្ឌិត ឈាង វណ្ណារិទ្ធ ដែលជាស្ថាបនិក និងប្រធាន Angkor Social Innovation Park នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ចាប់ពីម៉ោង ១0:00-១0:៣0 នាទីព្រឹក។ 👉 តំណចុះឈ្មោះ៖ https://bit.ly/ENForum22Reg 👉 ចូលរួមក្នុងក្រុមតេលេក្រាម៖ https://t.me/ENForumOfficial 👉 តាមដានព័ត៌មានវេទិកាសហគ្រិនតាមរយៈគេហទំព័រ​ https://enforum.cjcc.edu.kh

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ
27
Jan
សិក្ខាសាលា

ផែនការស្ដាអាជីវកម្ម និងដំណោះស្រាយប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ក្នុងគន្លងប្រក្រតីថ្មី

Locations

Zoom and Facebook live

03:30 PM - 05:30 PM

តើ​សហគ្រិន​អាច​រៀបចំ​ផែនការ​ស្តារ​អាជីវកម្ម​ឡើងវិញ ​​និងស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ​ប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ ដើម្បី​ដំណើរការ​អាជីវកម្ម​របស់ខ្លួន​ក្នុង​គន្លងប្រក្រតីថ្មីដោយ​របៀប​ណា? ជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនកិតិ្តយសប៣រូប និងអ្នកសម្របសម្រួលរបស់យើង ដែលពួកគាត់នឹងចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មក្រោមប្រធានបទ "ផែនការស្តារអាជីវកម្ម និងដំណោះស្រាយប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ក្នុងគន្លងប្រក្រតីថ្មី"។ ដូច្នេះសូមរង់ចាំចូលរួមវគ្គចែករំលែកដ៏ពិសេសនេះ ពីវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងទាំងអស់គ្នា។ 👉 តំណចុះឈ្មោះ៖ https://bit.ly/ENForum22Reg 👉 ចូលរួមក្នុងក្រុមតេលេក្រាម៖ https://t.me/ENForumOfficial 👉 តាមដានព័ត៌មានវេទិកាសហគ្រិនតាមរយៈគេហទំព័រ​ https://enforum.cjcc.edu.kh

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ
28
Jan
ព្រឹត្តិការណ៍

Online English Demo Day of CJAP 4th Cohort

Locations

ប្រព័ន្ធហ្សូម និងlive តាមFacebook

02:00 PM - 04:00 PM

តើអ្នកកំពុងតែស្វែងរកដៃគូអាជីវកម្មមែនទេ? តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ធ្វើជាវិនិយោគិនដែរឬទេ? ចូលរួមជាមួយយើងក្នុងកម្មវិធី​ Online English Demo Day of CJAP 4th Cohort!!! សហគ្រិនទាំង៨ក្រុមរបស់យើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញអំពីអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។ តោះមកមើលជាមួយនឹងប្រធានបទដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ​នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នា! 📅 ថ្ងៃទី ២៨​ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ⏱ វេលាម៉ោង ២:០០ រសៀល​ ដល់ ៤:០០ រសៀល 🆓 ចួលរួមដោយសេរី 🎟️ 🎟️ 💻 តំណចុះឈ្មោះ៖ https://bit.ly/ENForum22Reg 👉 ចូលរួមក្នុងក្រុមតេលេក្រាម៖ https://t.me/ENForumOfficial 🌐 តាមដានព័ត៌មានវេទិកាសហគ្រិនតាមរយៈគេហទំព័រ​ https://enforum.cjcc.edu.kh

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ
28
Jan
កិច្ចពិភាក្សា

ការអនុវត្តគំរូនៃភាពជាអ្នក ដឹកនាំសហគ្រិន និងយុទ្ធសាស្រ្ត ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច

Locations

ប្រព័ន្ធហ្សូម និងផ្សាយផ្តាល់តាម​Facebook

10:35 AM - 11:05 AM

ចាប់យកឱកាសដើម្បីសិក្សាពីអ្នកអនុវត្តន៍ផ្ទាល់ក្នុងវិស័យ ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច។ សូមរង់ចាំស្តាប់វគ្គរបស់លោក សុខ សុភមង្គល​​​​​ សហស្ថាបនិក និងជាអគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Codingate ក្រោមប្រធានបទ "ការអនុវត្តគំរូនៃភាពជាអ្នក ដឹកនាំសហគ្រិន និងយុទ្ធសាស្រ្ត ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច" នៃវេទិកាសហគ្រិន ២០២២។ 📅 ២៨ មករា​ ឆ្នាំ ​២០២២ ⏱ ១០:៣០នាទីព្រឹក ដល់ ១១:៤០នាទីព្រឹក 💻 តំណចុះឈ្មោះ៖ https://bit.ly/ENForum22Reg 👉 ចូលរួមក្នុងក្រុមតេលេក្រាម៖ https://t.me/ENForumOfficial 🌐 តាមដានព័ត៌មានវេទិកាសហគ្រិនតាមរយៈគេហទំព័រ៖​ https://enforum.cjcc.edu.kh

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ
28
Jan
កិច្ចពិភាក្សា

ការអនុវត្តគំរូនៃភាពជាអ្នក ដឹកនាំសហគ្រិន និងយុទ្ធសាស្រ្ត ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច

Locations

ប្រព័ន្ធហ្សូម និងផ្សាយតាមfacebook

10:35 AM - 11:05 AM

ចាប់យកឱកាសដើម្បីសិក្សាពីអ្នកអនុវត្តន៍ផ្ទាល់ក្នុងវិស័យ ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច។ សូមរង់ចាំស្តាប់វគ្គរបស់លោក សុខ សុភមង្គល​​​​​ សហស្ថាបនិក និងជាអគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Codingate ក្រោមប្រធានបទ "ការអនុវត្តគំរូនៃភាពជាអ្នក ដឹកនាំសហគ្រិន និងយុទ្ធសាស្រ្ត ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច" នៃវេទិកាសហគ្រិន ២០២២។ 📅 ២៨ មករា​ ឆ្នាំ ​២០២២ ⏱ ១០:៣០នាទីព្រឹក ដល់ ១១:៤០នាទីព្រឹក 💻 តំណចុះឈ្មោះ៖ https://bit.ly/ENForum22Reg 👉 ចូលរួមក្នុងក្រុមតេលេក្រាម៖ https://t.me/ENForumOfficial 🌐 តាមដានព័ត៌មានវេទិកាសហគ្រិនតាមរយៈគេហទំព័រ៖​ https://enforum.cjcc.edu.kh

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ
28
Jan
ការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពី “ការអភិវឌ្ឍផែនការអាជីវកម្ម”

Locations

សណ្ឋាគារអូឡាំព្យារស៊ីធី

08:00 AM - 05:00 PM

សប្តាហ៍កន្លងទៅ សហគ្រិនស្ត្រី ដែលបានជាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Equity Financing Program បានទទួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាល "ការៀបចំសម្រាប់មូលនិធិវិនិយោគិន" ដើម្បីកសាងសមត្ថភាព និងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការទាញយកប្រយោជន៍ពីឱកាសវិនិយោគ។ ពួកគាត់នឹងបន្តចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ទាប់ “ការអភិវឌ្ឍផែនការអាជីវកម្ម” នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ពីម៉ោង ៨:00ព្រឹក-៥:00ល្ងាច នៅសណ្ឋាគារអូឡាំព្យារស៊ីធី។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ គឺជាផ្នែកយ៉ាងសំខាន់ ដែលសហគ្រិនស្ត្រីនឹងរៀបចំផែនការអាជីវកម្មឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ និងស្តង់ដារ ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគ ដែលផ្តល់ការបង្រៀនដោយគ្រូបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងមានបទពិសោធន៍ លោក ថន វណ្ដុង Chief Executive Officer (CEO) & Founder at KRUD POWER-គ្រុឌ ផៅវ័រ. រៀបចំឡើងដោយ សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា(YEAC) ក្រោមការឧបត្ថម្ភថវិកាពី ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID តាមរយៈអង្គការ PACT ប្រចាំនៅកម្ពុជា។

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ
08
Feb
ការបណ្តុះបណ្តាល

Training course on “Mastering Negotiation”

Locations

FACTORY Phnom Penh

08:00 AM - 05:00 PM

On 8th & 9th February 2022, EuroCham is hosting a 2-day training course on "Mastering Negotiation", at FACTORY Phnom Penh. The success of a company is largely defined by its ability to negotiate favourable deals successfully and consistently. Almost all roles today require negotiation, whether it is to broker a favourable deal for your company, carry through a successful sale, or ask for a well-deserved salary raise/promotion. It is therefore critical that modern professionals and businesses possess savvy negotiating skills to compete in today’s international marketplace. During this course, you will learn the fundamental theories behind negotiation and deal-making. You will learn how to understand the goals and objectives of those you negotiate with, and to propose mutually beneficial deals. Additionally, you will learn how to develop trust with your business partners and colleagues. In turn, these skills will allow you to become more confident in conducting negotiations during your daily work. This Training Course has limited seats, and enrolment is on a first-come-first-serve basis. In-advance payment is recommended to reserve your spot. Training Course Detail:https://www.eurocham-cambodia.org/images/pages/2022%20Mastering%20Negotiation%20Training%20Course%20Details%20v2.pdf

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ
ព្រឹត្តការណ៍ចាស់ៗ
22
Jan
workshop

ទីផ្សារឌីជីថលនិងបណ្តាញសង្គម Social Media & Digital Marketing

Locations

ប្រព័ន្ធហ្សូម

08:30 AM - 04:30 PM

សិក្ខាសាលាអនឡាញ សូមគោរពអញ្ជើញចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអនឡាញក្រោមប្រធានបទស្តីអំពី "ទីផ្សារឌីជីថលនិងបណ្តាញសង្គម Social Media & Digital Marketing" -កាលបរិច្ឆេទ៖ ២២-២៣ មករា ២០២២ -វេលាម៉ោង៖ ០៨:៣០ព្រឹក ដល់ ០៤:៣០រសៀល -អនឡាញ៖ Zoom Meeting សូមលោកលោកស្រីមេត្តាចុះឈ្មោះតាមទូរសព្ទមកលេខ 093 918 887 / 012 716 787 ។ សូមអរគុណ!

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ
21
Jan
សិក្ខាសាលា

ការវិភាគលើទិន័យខាងក្នុងរបស់ហ្វេសបុកផេក

Locations

ឡាយផ្ទាល់ពីហ្វេសប៊ុកផេក WE Act Cambodia​

02:00 PM - 04:00 PM

តើការធ្វើទីផ្សារឌីជីថលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណា? តើអ្នកគួរមានគន្លឹះអ្វីខ្លះ ដើម្បីឲ្យការផ្សព្វផ្សាយតាមឌីជីថលរបស់អ្នក មានប្រសិទ្ធិភាពល្អ និងជោគជ័យទៅថ្ងៃអនាគត? ជួបជាមួយគ្រូបង្គោល វិរៈ ប៊ុណ្ណារ័ត្ន គ្រូបង្គោលទីផ្សារឌីជីថល នៅថ្ងៃ សុក្រ ទី ២១ ខែ មករា ខាងមុខនេះ វេលាម៉ោង ២ ដល់ម៉ោង ៤រសៀល ដែលនឹងពិភាក្សាស្ដីអំពី " ការវិភាគលើទិន័យខាងក្នុងរបស់ហ្វេសបុកផេក" តាមរយៈការឡាយផ្ទាល់ពីហ្វេសប៊ុកផេក WE Act Cambodia​ ។ សូមកុំភ្លេចចូលរួមតាមដានទាំងអស់គ្នា! ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងៗ អាចទំលាក់សំណួររបស់អ្នកក្នុងប្រអប់សារ WE Act Cambodia ។ ព្រឹត្តិការណ៍ផេក៖ https://weactcambodia.org/km/events/seminar21012022/

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ
22
Jan
ព្រឹត្តិការណ៍

បទបង្ហាញធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីនៃកម្មវិធីបណ្តុះគំនិតធុរកិច្ចថ្មី​ ជំនាន់ទី ៣

Locations

ប្រព័ន្ធហ្សូម

02:00 PM - 04:00 PM

ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ចូលរួមបទបង្ហាញធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីនៃកម្មវិធីបណ្តុះគំនិតធុរកិច្ចថ្មី​ ជំនាន់ទី ៣ របស់យើងនឹងបិទក្នុងរយៈពេល 1 ថ្ងៃទៀតនេះ! សូមចូលរួមចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីជួបជាមួយក្រុមធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីរបស់យើងទាំង 19 ក្រុមដែលនឹងធ្វើបទបង្ហាញគំនិតរបស់ពួកគាត់ នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ ចាប់ពីម៉ោង 02:00 រសៀល ដល់ 04:00 ល្ងាច (GMT+7:00)។ ដើម្បីចូលរួម សូមចុះឈ្មោះឥឡូវនេះតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ https://bit.ly/IIP3StartupShowcase ដើម្បីរក្សាទុកកន្លែងរបស់អ្នក! រៀបចំឡើងដោយ 500 Global ក្រោមការសហការជាមួយ សហគ្រិនខ្មែរ (គាំទ្រដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ
18
Jan
សិក្ខាសាលា

រៀបចំផលិតផលអោយត្រូវនឹងទីផ្សារ

Locations

ប្រព័ន្ធហ្សូម

07:30 PM - 08:45 PM

សូមគោរពអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលាអនឡាញក្រោមប្រធានបទស្ដីពី "រៀបចំផលិតផលអោយត្រូវនឹងទីផ្សារ" -កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ -វេលាម៉ោង៖ ០៧ៈ៣០ យប់ ដល់ ០៨ៈ៤៥ យប់ -ទីតាំង៖ អនឡាញហ្សូម

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ
19
Jan
សន្និសិទ

Conference on Cambodia 2022: Economic Outlook and ASEAN Chairmanship

Locations

SOSORO Museum

04:00 PM - 06:15 Pm

The conference will include presentations on the following topics: Cambodia’s ASEAN Chairmanship Priorities 2022; KAS -AVI publication Cambodia’s Chairmanship of ASEAN in 2022, Priorities and Challenges; EU-ABC publication 2021 EU-ASEAN Business Sentiment Survey. The Royal Government representatives along with international experts from the European and Cambodian business community will come together in a panel discussion to discuss the opportunities of Cambodia's ASEAN Chairmanship during this exclusive panel discussion. The attendee could grab this opportunity to raise the questions and receive the responses from the panelists. This whole event is the greatest way to infuse the knowledge and follow up on how the economy and ASEAN are up to. After the conference, we are also organising a Toast to 2022 Networking Night for you to meet and network with EuroCham members and potential business partners while enjoying the finest wine, spirits, and champagne, with free-flow finger food, and live music to accommodate the atmosphere. Event Details Venue: SOSORO Museum Date: Wednesday 19 January 2022 Time: 4:00PM– 6:15PM (Registration starts at 3:30 PM) Conference Fee (Time: 4:00PM-06:15PM) Member Price: $20 Non-Member Price: $30 Networking Fee (Time: 06:30PM - 08:30PM) Member Price: $25 Non-Member Price: $35 Conference + Networking fee Member Price: $40 Non-Member Price: $60

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ
25
Jan
ព្រឹត្តិការណ៍

The official launch of ASEAN Access Match

Locations

Online and Youtube

10:00 AM - 11:00 AM

Dear Respective Partners, We would like to invite you to the Official Launch of the ASEAN Access Match on 25th January at 10:00-11:00 am Bangkok time. Please register here: http://www.keenbiz.co.th/aseanaccess For those who only want to watch via YouTube please click on this link: https://youtu.be/U3e6CrZ0w8g Thank you and best regards.

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ
25
Jan
ការបណ្តុះបណ្តាល

Mastering Negotiation

Locations

FACTORY Phnom Penh

8:30AM - 12:00 noon | 13:30 - 17:00 PM - 8:30AM - 12:00 noon | 13:30 - 17:00 PM

On 25th & 26th January 2022, EuroCham is hosting a 2-day training course on "Mastering Negotiation", at FACTORY Phnom Penh. The success of a company is largely defined by its ability to negotiate favourable deals successfully and consistently. Almost all roles today require negotiation, whether it is to broker a favourable deal for your company, carry through a successful sale, or ask for a well-deserved salary raise/promotion. It is therefore critical that modern professionals and businesses possess savvy negotiating skills to compete in today’s international marketplace. During this course, you will learn the fundamental theories behind negotiation and deal-making. You will learn how to understand the goals and objectives of those you negotiate with, and to propose mutually beneficial deals. Additionally, you will learn how to develop trust with your business partners and colleagues. In turn, these skills will allow you to become more confident in conducting negotiations during your daily work. This Training Course has limited seats, and enrolment is on a first-come-first-serve basis. In-advance payment is recommended to reserve your spot. Training Course Detail:https://www.eurocham-cambodia.org/images/pages/2022%20Mastering%20Negotiation%20Training%20Course%20Details%20v2.pdf Event Details Venue: FACTORY Phnom Penh 2-Day Training Day One: 25 January 2022 (Tue) Day Two: 26 January 2022 (Wed) Time: 8:30AM - 12:00 noon | 13:30 - 17:00 PM (Both day) Member price: $265 Non-member price: $315

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ
17
Jan
ការបណ្តុះបណ្តាល

Leadership for First Line Managers

Locations

FACTORY Phnom Penh

09:00 AM - 05:00 PM

This training course is specifically designed with first line managers in mind, focusing on core principles and skills that help managers connect strategy to tactics. The learnt skills will help you becoming a leader that inspires and motivates your staff to be their best. Increase your confidence by gaining a stronger understanding of the realities and challenges of being a manager. Course Objective After the training, participants will be able to better: Understand the difference between leadership & management Gain confidence in leading your team Understand different communication and working styles Improve your empathy and listening Explaining purpose and process to staff Learning to let go (not/when to micro-manage) Training Course Details This training course is spread out with one month break for the participants to practice and implement what they have learned. Participants will start with a full 2-day training course, followed by a one-month break, and on Day 3 (half day), we will organise a follow-up session where participants can ask questions about specific situations from their experience and contribute to peer sharing and reflection in order to consolidate learning and practice for the future. Training Details Venue: FACTORY Phnom Penh 2.5-Day Training Day One: 17 January 2022 (Mon) Day Two: 18 January 2022 (Tue) Time: 9:00AM - 5:00PM (Both days with one-hour lunch break) Day Three: TBC Time: 9:00AM - 12:00 Noon (half-day online) Member price: $265 Non-member price: $315

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ
11
Jan
កិច្ចពិភាក្សា

Insiders Breakfast with H.E. Mr. Sok Chenda Sophea on the New Law on Investment

Locations

Hybrid Event In-Person at Topaz Restaurant (Seats are Limited) and Online Zoom

09:00 AM - 11:30 AM

The purpose of this event is to discuss the key features of the law, including the investment incentive scheme for various sectors such as sustainable development, digital and technology. There will be a Keynote Speech by H.E. Mr. Sok Chenda Sophea, Minister attached to the Prime Minister and Secretary-General of the Council for the Development of Cambodia. Followed by an extensive presentation on the new Law on Investment by Dr. Sar Senera, Director of Department of Legal Affairs, and Investment Law of the Council for the Development of Cambodia. After the presentation, there will be a panel discussion joint by H.E. Mr. Sok Chenda Sophea with representatives from the public and private sectors to further discuss the Law on Investment in practice, with emphasis on sustainable growth and digital development with an upskilled workforce. Participants will have a chance to ask questions or raise any points of concern with our panelists. In-Person Seats are limited and filling up quickly. Make sure to register as soon as possible! Event Detail The event will be organized in accordance with all applicable COVID-19 health-and-safety regulations. Please see below for further information. High-end breakfast will be served, including drinks and coffee. Veg(etari)an option available only upon request. Date: Tuesday 11 January 2022 Time: 9:00AM – 11:30AM (Registration starts at 8:30AM) Hybrid Event In-Person at Topaz Restaurant (Seats are Limited) Member Price: $30 Non-Member Price: $40 Online via Zoom Member Price: $10 Non-Member Price: $15 COVID-19 Measures To remain safe, participants must present their vaccination card or certificate and go through temperature checks at the registration desk. EuroCham will provide hand sanitiser, and face masks to all participants and seats will be sufficiently spaced apart during the event.

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ
15
Jan
ការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល

Locations

ប្រព័ន្ធហ្សូម

០8:00 AM - 17:00

តើអ្នកជាសហគ្រិនស្ត្រីដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងកង្វះខាតជំនាញទីផ្សារឌីជីថល ហើយអ្នកចង់អភិវឌ្ឍជំនាញនេះមែនឬទេ? 📣វគ្គបណ្តុះបណ្តាល មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល សម្រាប់ខែមករា ដែលទទួលចុះឈ្មោះចាប់ពីពេលនេះតទៅ ដោយសេរី និងឥតគិតថ្លៃ។ ចុះឈ្មោះតាមរយៈ៖ https://cutt.ly/2Uv9XBr ចំនួនមានកំណត់! 📌អ្នកចំណាយពេលតែ ១ថ្ងៃពេញជាមួយគ្រូជំនាញវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ អ្នកនឹងបានស្វែងយល់បន្ថែមអំពី៖ 1. ការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈ Online 💻📱 2. ការបង្កើតទំព័រ Facebook អាជីវកម្មរបស់អ្នក📲 3. ការរៀបចំ បង្កើត និងគ្រប់គ្រងផែនការ(Content rules and schedule post) សម្រាប់ការលក់ផលិតផលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ📈 4. ការបង្កើតខ្លឹមសារ និងយុទ្ធសាស្រ្តទាក់ទាញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព✔️ 5. ការអនុវត្ត និងយល់ដឹងពីកម្មវិធីបន្ថែម ដូចជា Boomerang, Videoshop, Layout, Hyperlapse 📱 ដោយមានការគាំទ្រពី USAID Cambodia គម្រោងសហគ្រិននារីសកម្ម WE Act បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនហេ្វសប៊ុក Facebook ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធ្វើទីផ្សារឌីជីថលទៅដល់សហគ្រិនស្រី្តវ័យក្មេងនៅកម្ពុជា។

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ