ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ
ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ

អាជីវកម្មទាំងអស់ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ ត្រូវគោរពតាមច្បាប់របស់កម្ពុជា ទាក់​ទង​នឹង​​​​​ការចុះបញ្ជី​ ច្បាប់ស្តីពីពន្ធដារ​ និងច្បាប់ស្តីពីការងារ។ ក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្ម វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នក ​ក្នុងការធានាថាអ្នកគោរពតាម​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​នានា នៅពេលចុះបញ្ជី​ និងនៅពេលដំណើរការពាណិជ្ជកម្ម។ ផ្នែកនេះផ្តល់នូវព័ត៌មានចាំបាច់ រួមបញ្ចូលទាំងផែនទីបង្ហាញផ្លូវ និងឯកសារគំរូដើម្បី​សម្រួល​ដំណើរ​ការចុះបញ្ជី​ និងធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្មដោយ​ស្របច្បាប់​នៅក្នុង​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា​។ វាធ្វើឱ្យ​អ្នកយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីស្តង់ដារ អាជ្ញាបណ្ណ ពន្ធដារ ការអនុលោ​ម​តាម​​ច្បាប់ នីតិវិធីនាំចូល និងនាំចេញ ដែលចាំបាច់សម្រាប់ប្រភេទអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

សូមចុចលើចំណងជើងរង​នីមួយៗ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​​លម្អិត​បន្ថែម​។

អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្ម

អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្ម

ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងរីកចម្រើន ហើយអាជីវកម្មថ្មីៗជាច្រើនកំពុងត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង។ សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមក្នុងស្រុកជារឿយៗ មិនសូវ​យល់​ច្បាស់​ពី​នីតិវិធី​ច្បាប់​ទាំង​អស់​ទេ​​ ហើយក៏មិនសូវយល់ពីរបៀបចុះបញ្ជី​អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន​ឱ្យបានត្រឹមត្រូវដែរ។ ទោះបីជា​យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ​ ការបង្កើតអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានភាពងាយស្រួល តាមរយៈ​ការដាក់​ឱ្យដំណើរ​ការថ្នាល​ចុះ​បញ្ជី​ឌីជីថល។ ថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន​នេះត្រូវបានបង្កើតឡើង និងដាក់ឱ្យ​ដំណើរការ​ដោយ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​​ និងហិរញ្ញវត្ថុ​​​​​​​ ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។​​ វានឹងជួយសម្រួលអោយ​ការចុះបញ្ជី​ប្រព្រឹត្តទៅ​​ដោយរលូន តាមរយៈ​​ដំណើរការ​កាន់​តែ​លឿន សន្សំសំចៃ និងងាយស្រួលជាងមុន។ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមត្រូវធ្វើ ការចុះបញ្ជី​ និងអាជ្ញាបណ្ណចាំបាច់មួយចំនួន។ ចំនួនអាជ្ញាបណ្ណ និង​អធិការកិច្ច​អាស្រ័យទៅ​លើប្រភេទ​អាជីវកម្ម ទំហំប្រតិបត្តិការ និងទីតាំងអាជីវកម្ម។ នេះគឺជាបញ្ជីអាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រដែលតម្រូវឱ្យមាន៖ (ក)   វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម​ (ការចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​) (ខ)   លិខិតអនុញ្ញាតបង្កើតរោងចក្រ & សិប្បកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម (គ)   វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតដំណើរការ រោងចក្រ & សិប្បកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម (ឃ)  អាជ្ញាបណ្ណសម្រាប់ប្រើសញ្ញា ចុះបញ្ជីផលិតផល "ច.ប.ផ" (ង)   អាជ្ញាបណ្ណសម្រាប់ប្រើប្រាស់ វិញ្ញាបនបត្រ​ផលិតផល ម៉ាកស្ដង់ដារកម្ពុជា (ច)   ការចុះបញ្ជី​ពន្ធសម្រាប់ពន្ធប៉ាតង់ លេខអាករលើ​តម្លៃបន្ថែម​ និងពន្ធប្រថាប់ត្រា (ឆ)​   អាជ្ញាបណ្ណអនុញ្ញាតទីតាំង (ជ)   ការចុះបញ្ជី​សម្រាប់ការបើកសហគ្រាស ​សៀវភៅបញ្ជីការអាជីវកម្ម​ ប្រាក់ខែបុគ្គលិក និង វិធានការងារ​ផ្ទៃ​ក្នុង (ក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ) (ឈ) ការចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជសញ្ញា (ជាជម្រើស) (ញ)  លិខិត​អនុញ្ញាតពន្ធលើ​ស្លាកយីហោ (ដ)   លិខិតអនុញ្ញាត​លើក​ស្លាកយីហោ តើខ្ញុំ​អាច​ធ្វើការ​ចុះ​បញ្ជីនៅ​ឯណា? អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណទាំងនេះដូចខាងក្រោម៖ ចំពោះវិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតដំណើរការ  រោងចក្រ និងសិប្បកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម និងលិខិត​អនុញ្ញាតបង្កើត​រោងចក្រ និងសិប្បកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម លោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅអគ្គនាយកដ្ឋានសហគ្រាស ធុនតូច និងមធ្យម និងសិប្បកម្ម នៃ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត​ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ មន្ទីរឧស្សាហកម្ម​​​ វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍  ​រាជធានី-ខេត្ត ឬតាមរយៈប្រព័ន្ធ CamDX www.msme.misti.gov.kh សម្រាប់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម​ (ការចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​) អ្នកអាច​ចុះ​បញ្ជីតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ៖ www.registrationservices.gov.kh ឬអ្នក​អាចទៅ​នាយកដ្ឋាន​ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម​/មន្ទីរ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​​រាជធានីខេត្ត​ដើម្បី​ស្វែ​ងរក​ជំនួយ​ក្នុងកា​រ​ចុះ​​បញ្ជី​អាជីវ​កម្ម​។ ចំពោះ​អាជ្ញាបណ្ណប្រើប្រាស់ស្លាកវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីផលិតផល ច.ប.ផ និង​ស្តង់ដារកម្ពុជា អ្នកអាចដាក់​ពាក្យ​ស្នើសុំ​នៅវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា (ISC) នៅ​​រាជធានីភ្នំពេញ។ ចំពោះ​ការចុះបញ្ជី​ពន្ធសម្រាប់ពន្ធប៉ាតង់ លេខអាករលើ​តម្លៃបន្ថែម​ និងពន្ធប្រថាប់ត្រា អ្នកអាច​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើសុំ​នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាររាជធានីភ្នំពេញ ឬសាខាពន្ធដារខេត្ត។ ចំពោះ​អាជ្ញាបណ្ណ​អនុញ្ញាត​ទីតាំង អ្នកអាចដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំ​នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ។ ចំពោះ​ការចុះបញ្ជី​សម្រាប់ការបើកសហគ្រាស សៀវភៅបញ្ជី​ការអាជីវកម្ម ប្រាក់ខែបុគ្គលិក និងវិធាន​ការ​ងារផ្ទៃក្នុង អ្នកអាចចុះ​បញ្ជី​នៅក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (MoLVT) ឬ ការចុះ​បញ្ជី​​អនឡាញ​ដែល​ទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។ ចំពោះ​ការចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ អ្នកអាចចុះបញ្ជី​នៅ​នាយកដ្ឋាន​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​នៃក្រសួង​ពាណិ​ជ្ជ​កម្ម​​ ឬមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត។ ចំពោះលិខិតអនុញ្ញាតពន្ធនៅលើស្លាកយីហោ អ្នកអាចដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំ​នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ឬសាខាពន្ធដារខេត្ត។ ចំពោះលិខិតអនុញ្ញាតលើក​ស្លាកយីហោ អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំ​ទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ។ តើខ្ញុំ​គួររំពឹងថានឹងមានការធ្វើ​​អធិការកិច្ច​អ្វីខ្លះ​​? នៅពេលដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នក អ្នកគួរតែរំពឹងថានឹងមានអធិការកិច្ចដូចខាងក្រោម៖ ​​​(១) អធិការកិច្ច​គុណភាពផលិតផលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ (២) អធិការកិច្ចទីតាំងដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញ (៣) អធិការកិច្ច​អនាម័យប្រតិបត្តិការដោយក្រសួងសុខាភិបាល (៤) អធិការកិច្ចសុវត្ថិភាព​អគ្គីភ័យ និងសន្តិសុខដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ (៥) អធិការកិច្ចអនុលោមភាពការងារដោយក្រសួងការងារ និង បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (៦) អធិការកិច្ចបរិស្ថានដោយក្រសួងបរិស្ថាន និង (៧) អធិការកិច្ចអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រសិនបើអ្នកមិនច្បាស់ថាតើអាជ្ញាបណ្ណណាដែលត្រូវ​មាន​សម្រាប់អាជីវកម្មជាក់លាក់ លោកអ្នកអាចស្វែងរកជំនួយបានពី អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាឯកទេស។ នៅក្រោម​ផ្នែក​​ អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវា អ្នកអាចរក​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មក្នុងស្រុកលើ​វិស័យផ្សេងៗ។ អ្នកអាចស្វែងរក និងទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងងាយស្រួល ទាក់ទងនឹង​អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវា រួមនឹងព័ត៌មានចាំបាច់នានាសម្រាប់ការ​ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធ​ភាព។  

ការនាំចូល និងនាំចេញ

ការនាំចូល និងនាំចេញ

ផ្នែកនេះផ្តល់នូវព័ត៌មាន​ ឯកសារ គោលការណ៍ណែនាំ និងនីតិវិធីសម្រាប់ការនាំទំនិញចូលក្នុង និងចេញពី​ប្រទេស​កម្ពុជា តាមផ្លូវ​សមុទ្រ/ទឹក ផ្លូវអាកាស និងផ្លូវគោក។ យើងក៏ផ្តល់ជូននូវតំណភ្ជាប់ទៅកាន់​ទម្រង់​ពាក្យ​សុំ​សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមដំណើរការនាំចូល និងនាំចេញផងដែរ។ លើសពីនេះទៀត ផ្នែកនេះផ្តល់នូវ ព័ត៌មាន​បច្ចុប្បន្នភាព​ និងព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងរដ្ឋដទៃទៀត និង​បរិយាយ​លម្អិត​អំពីស្តង់ដារជាក់លាក់ក្នុងការនាំចេញ និងនាំចូលពីប្រទេសជាក់លាក់ណាមួយ ដែលធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជា។   នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងពន្យល់អំពីឧត្ដមានុវត្តន៍សម្រាប់ការនាំចូល និងការនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជា ទន្ទឹម នឹង​នោះគូសបញ្ជាក់​អំពី​នីតិវិធី​ជាក់លាក់​សម្រាប់​ការ​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ​ឆ្លងកាត់​ប្រទេស និងការបំពេញ​បែប បទ​ឆ្លងកាត់។ ការចុះបញ្ជី ទាំងអ្នកនាំចូល និងអ្នកនាំចេញត្រូវចុះបញ្ជី​នៅ​នាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ដែលស្ថិតក្រោម​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម។ ប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយ (ASYCUDA) ដែលបង្កើតឡើងស្របតាម​សន្និសីទ​អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម​ និងការអភិវឌ្ឍ (UNCTAD) ។ ដើម្បីចុះបញ្ជី​ក្នុងប្រព័ន្ធ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយ​ អ្នកនាំចូល និងអ្នកនាំចេញត្រូវមានលេខអត្តសញ្ញាណកម្ម​អ្នកជាប់​ពន្ធ។ ដើម្បីទទួល​បានលេខអត្តសញ្ញាណកម្ម​អ្នកជាប់​ពន្ធ អ្នកនាំចូល និងនាំចេញត្រូវចុះបញ្ជី​នៅ​អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដែល​ស្ថិត​ក្រោមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាចុងក្រោយ អ្នកនាំចូល និងអ្នក​នាំចេញត្រូវចុះបញ្ជី​នៅ​អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ។ បន្ទាប់មកទៀត អ្នកនាំចូល និងអ្នក​នាំចេញត្រូវចុះបញ្ជីអាករលើតម្លៃបន្ថែមនៅ​អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ (ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ) ។ អ្នក​នាំចូល និងអ្នក​នាំចេញដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុង​​តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំ​ ទៅ​នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងតំបន់សេរីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ឯកសារតម្រូវ សម្រាប់អ្នកនាំចូល អាជីវកម្មដែលនាំចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវផ្តល់នូវឯកសារដូចខាងក្រោមនៅពេលបញ្ជូនទំនិញរបស់​ពួកគេ​មកដល់៖ លិខិតប្រកាសគយនាំចូល វិ​ក្កយ​បត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម បញ្ជី​វេច​ខ្ចប់ ឯកសារដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ប្រសិនបើដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក) អញ្ញាត្តិប័ណ្ណ ​ (ប្រសិនបើដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រ) លិខិត​អនុញ្ញាតនាំចូល វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រង វិញ្ញាបនបត្រពន្ធ វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់​ប្រភពដើមទំនិញ និង លិខិតចុះបញ្ជី​ក្រុមហ៊ុន សម្រាប់អ្នកនាំចេញ អាជីវកម្មនាំចេញ​ពីប្រទេស​កម្ពុជាត្រូវផ្តល់នូវឯកសារដូចខាងក្រោមមុនពេល​បញ្ជូន​ទំនិញរបស់ខ្លួន​ចេញ៖ លិខិតប្រកាសគយ​សម្រាប់ការនាំ​ចេញ វិ​ក្កយ​បត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម បញ្ជី​វេច​ខ្ចប់ ឯកសារដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ប្រសិនបើដឹកជញ្ជូនចេញ​តាមផ្លូវគោក) អញ្ញាត្តិប័ណ្ណ (ប្រសិនបើ​ដឹកជញ្ជូនចេញ​តាមផ្លូវសមុទ្រ) បង្កាន់ដៃលើកដាក់​នៅទីតាំង​ចុងក្រោយ (ប្រសិនបើដឹកជញ្ជូនចេញ​តាមផ្លូវ​សមុទ្រ) វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រង លិខិតអនុញ្ញាតនាំចេញ និង វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់​ប្រភពដើមទំនិញ ឯកសារបន្ថែមសម្រាប់ការនាំចូល និងនាំចេញមួយចំនួន រាល់គ្រឿងបរិភោគ សារធាតុគីមី ថ្នាំពេទ្យ និងបរិក្ខារ​អគ្គិសនី​ (ឬអេឡិចត្រូនិក) ទាំងអស់​ដែលនាំចូល​មក ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវ​ឆ្លងកាត់​ការវាយតម្លៃមុនការមកដល់។ ការវាយតម្លៃនេះធ្វើឡើងដោយអគ្គនាយកដ្ឋាន ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្រាបការក្លែងបន្លំ (ក.ប.ប)។ រាល់​សត្វ​ (រស់​ ឬងាប់​) ព្រមទាំង​ផលិតផល​សត្វ​ទាំងអស់​ត្រូវ​មាន​ការអនុញ្ញាត​ពី​ក្រសួង​កសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់​ និង​នេសាទ។ រាល់រុក្ខជាតិ និងផលិតផលរុក្ខជាតិទាំងអស់​ត្រូវ​មានវិញ្ញាបនបត្រភូតគាមអនាម័យ​ ចេញ​ដោយក្រសួង​កសិកម្ម​ រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។ បញ្ជីពេញលេញនៃទំនិញនាំចូល និងនាំចេញដែលមានលេខកូដគយ HS ត្រឹមត្រូវ អត្រាពន្ធគយ ​និងវិធានបន្ថែមអាចរកបាននៅទីនេះ ។ វិ​ក្កយ​បត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម បញ្ជី​វេច​ខ្ចប់ វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រង និង វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់​ប្រភពដើមទំនិញ ទំនិញឆ្លងកាត់មិនត្រូវបានគិតពន្ធនាំចូលឡើយ។ ប៉ុន្តែមូលប្បទានបត្រ ឬ​លិខិតធានាដែលចេញដោយ​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវផ្តល់ជូនជាការធានា។ ទំនិញឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបញ្ជូនតាមផ្លូវ​ដែល​កំណត់​ដោយ​មន្រ្តីគយ។ ពន្ធគយ និងអាករ ប្រទេសកម្ពុជា​ប្រើ​កូដ​ប្រព័ន្ធសុខដុមនីយកម្ម ៨ខ្ទង់ (កូដគយ HS) ស្របតាម​អង្គការគយពិភពលោក។ ការចាត់ថ្នាក់ពន្ធគយរបស់កម្ពុជាគឺស្រប​តាម​តារាង​ពន្ធគយ​សុខដុមនីយកម្ម​របស់ សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ។ សម្រាប់អ្នកនាំចូល ប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តអត្រាពន្ធគយចន្លោះពី ០ ទៅ ៣៥ភាគរយ។ ជាធម្មតា ទំនិញបឋម និងវត្ថុធាតុដើមត្រូវបង់ពន្ធ ៧ភាគរយ។ ទំនិញប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតកម្ម និងវត្ថុធាតុដើមដែលអាចរកបានក្នុងស្រុក មានអត្រាពន្ធគយ ១៥ ភាគរយ ហើយផលិតផលសម្រេច ព្រមទាំងគ្រឿងស្រវឹង ប្រេងឥន្ធនៈ យានជំនិះ និងលោហៈធាតុមានតម្លៃមានអត្រាពន្ធគយ ៣៥ភាគរយ។ ចំពោះ​ការបែងចែកអត្រាពន្ធ​គយ​តាម​​មុខទំនិញ សូមចូលមើល គេហទំព័រ​របស់និហិតដ្ឋានជាតិព័ត៌មាន​ពាក់​ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា។ ទំនិញដូចជាសម្ភារ: ​កសិកម្ម សម្ភារ:សិក្សា ផលិតផលឱសថ និងបរិក្ខាកីឡា​ត្រូវបាន​លើកលែងពន្ធគយ​លើទំនិញ​នាំចូល។ ប្រទេសកម្ពុជាគិតអាករលើតម្លៃបន្ថែម ១០ភាគរយលើគ្រប់​មុខ​ទំនិញនាំចូលទាំងអស់។ កម្ពុជាក៏គិតពន្ធ​ពិសេសលើទំនិញនាំចូលមួយចំនួនផងដែរ។ សម្រាប់អ្នកនាំចេញ កម្ពុជាយកពន្ធនាំចេញលើទំនិញដែលនាំចេញពីប្រទេសក្នុងអត្រា​ចន្លោះពី ០ ទៅ ៥០ភាគរយ។ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) ប្រទេសកម្ពុជាមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសរុបចំនួន ៣៩ រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន​នេះ ដោយរាប់​ទាំងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុផងដែរ។ អាជីវកម្មដែលធ្វើ​ប្រតិបត្តិការនៅក្នុង​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងនេះអាចនាំចូលវត្ថុធាតុដើម និងបរិក្ខារផលិតកម្មដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធនាំចូល និង​ត្រូវ​បានលើកលែងអាករលើតម្លៃបន្ថែម​លើ​ការនាំចូល និងនាំចេញ។  ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ អ្នកនាំចូល និងអ្នក​នាំចេញដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់​សេដ្ឋកិច្ច ពិសេស​ត្រូវ​ការឯកសារបន្ថែម។ កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី កម្ពុជា គឺជាដៃគូនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ាន និងជាសមាជិកនៃ​កិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន ៥ ស្ដីពី​​ពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុង​តំបន់ តាមរយៈអាស៊ាន ជាមួយ៖ អូស្ត្រាលី ចិន ឥណ្ឌា ជប៉ុន និង កូរ៉េ ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទាំង​នេះ អ្នកនាំចេញ និងអ្នក​នាំចូលត្រូវ ដាក់​ពាក្យស្នើសុំ​វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញរបស់ខ្លួន​ពីនាយកដ្ឋាននាំចេញ-នាំចូល។ ប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើត និហិតដ្ឋានជាតិព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម​ សម្រាប់​ជាប្រភពនៃព័ត៌មាន​ស្តីពី​បទប្បញ្ញត្តិទាំងអស់សម្រាប់ពាណិជ្ជករដើម្បីនាំចូល និងនាំចេញទំនិញ។ អ្នកអាចស្វែងយល់ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ទាក់​ទង​នឹង​ការពិពណ៌នាលម្អិត​ស្ដីពី​ដំណើរការបញ្ចេញទំនិញពីគយ​ នៅក្នុង​សៀវភៅណែនាំស្តីពីការ​បញ្ចេញ​ទំនិញពី​គយ និងឯកសារផ្លូវការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចខាងក្រោម។  

ស្ដង់ដារ

ស្ដង់ដារ

ស្តង់ដារផ្តល់នូវលក្ខណៈបច្ចេកទេស (គោលការណ៍ណែនាំ ឬលក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​) សម្រាប់ផលិតផល ដំណើរ​ការផលិតកម្ម និងសេវាកម្ម។ ប្រសិនបើស្តង់ដារត្រូវបានប្រើប្រាស់ វានឹងធានាបាន​នូវ​គុណភាព សុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព ការ​កាត់បន្ថយចំណាយ និងភាពងាយស្រួលក្នុងការ​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​ក្រុមហ៊ុន​ទៅក្នុងខ្សែ​ច្រវាក់​តម្លៃ និង​ពាណិជ្ជកម្ម​​​ថ្នាក់ជាតិ ក៏ដូចជាសកលលោក។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គាំទ្រ ការ​ដាក់យក​​ស្តង់ដារ​នីយកម្ម​ជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពល និងជា​យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការកែលម្អ​ប្រសិទ្ធភាពនៃអាជីវកម្ម​កម្ពុជា។ ដើម្បីបង្ហាញ​ថាផលិតផលរបស់ពួកគេអនុលោមតាមស្តង់ដារជាតិនីមួយៗ សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និង​មធ្យម និងជាពិសេសសហគ្រាសធុនមធ្យម ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រស្តង់ដារដែល​ទាក់ទងនឹង​ឧស្សាហកម្ម ឬពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន ​តាមរយៈវិទ្យាស្ថានស្ដង់ដារកម្ពុជា ។ ផ្នែកនេះនឹងផ្តល់ព័ត៌មានសម្រាប់​​ជួយអ្នកនៅក្នុង​ការ​ធានាថា អាជីវកម្ម របស់អ្នក អនុលោម តាម​ស្តង់ដារ​កម្ពុជា ស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងបទបញ្ញាត្តិបច្ចេកទេសរបស់កម្ពុជា។  តើវិទ្យាស្ថាន​ស្ដង់ដារកម្ពុជា​កំពុងធ្វើអ្វី?  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះស្តង់ដារនីយកម្ម​ ពី​ព្រោះស្តង់ដារអាចជះឥទ្ធិពល​លើវិស័យសាធារណៈជាច្រើន ដូចជាភាព​ប្រកួតប្រជែងនៃឧស្សាហកម្ម ដំណើរការ​ទីផ្សារ ការការពារ បរិស្ថាន សុខភាពមនុស្ស និងនវានុវត្តន៍។  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជាគឺជាស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវលើ​ការរៀបចំស្តង់ដារជាតិ និងគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពី​ ផលិតផល ទំនិញ សម្ភារៈ សេវាកម្ម និងប្រតិបត្តិការ។ វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជាគឺជាសមាជិក​របស់អង្គការ​ស្តង់ដារអន្តរជាតិ (ISO) ហើយអាចលក់ និងអនុម័តស្តង់ដារ ISO នៅក្នុង​ប្រទេសបាន។   វិញ្ញាបនបត្រកម្ម​ដោយមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិវិទ្យាសាស្ត្រ​ ប​ច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ (STINL) ទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម និងជាពិសេសសហគ្រាសធុន មធ្យម វិទ្យាស្ថាន​ស្ដង់ដារកម្ពុជា​ផ្តល់សេវាកម្មធ្វើតេស្ត តាមរយៈមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា និងនវា​នុវត្តន៍​របស់ខ្លួន ដែលក៏​ជាស្ថាប័នវិញ្ញាបនបត្កម្ម​កម្ពុជាផងដែរ។ វិទ្យាស្ថាន​ស្ដង់ដារកម្ពុជា និងមន្ទីរពិសោធន៍​ជាតិ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាល និងប្រឹក្សាយោបល់ទាក់ទង​នឹងស្តង់ដារ ដូចជា ISO ៩០០១ ISO ២២០០០ HACCP ក្បួនអនុវត្តន៍ ​អនាម័យល្អ​ (GHP) និងក្បួនអនុវត្តន៍ ផលិតកម្មល្អ (GMP) ។ ព័ត៌មាន អំពីបទបញ្ញត្តិ ទាំងនេះអាចរកបានដោយមិនគិតថ្លៃ។ ឯកសារស្តង់ដារត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយ​គិត​កម្រៃតិចតួច​សម្រាប់ការរក្សាសិទ្ធិ។ វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា ផ្តល់សេវា​វិញ្ញាបនបត្រកម្ម​ស្តង់ដារ តាមរយៈការធ្វើតេស្ត និងវាស់វែង​​ដើម្បីកំណត់គុណភាព និងលក្ខណៈផលិតផល ដោយផ្អែកលើស្តង់ដារ ISO ជាតិ និងអន្តរជាតិ។ ការអនុវត្តការវាស់វែង​ដែលទទួលស្គាល់ជាសាកល​ដោយមជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រ​ជាតិកម្ពុជា (NMC) មាត្រាសាស្ត្រ​គឺជាវិទ្យាសាស្ត្រ​វាស់​វែង និងបង្កើតការយល់ដឹងជាទូទៅ​អំពីឯកត្តា​ ដូចជាទំហំ ប្រវែង ទម្ងន់។ល។ វាផ្តល់នូវសុក្រិតភាព គុណភាព និងសុវត្ថិភាពដើម្បីរក្សាទីផ្សារឱ្យ​បន្តមាន​ភាព​ប្រកួតប្រជែង និងធានាថា​ផលិតផលនានាអាច ប្រៀបធៀបនៅទូទាំងពិភពលោក។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយក​មាត្រាសាស្ត្រ​ជា​ឧបករណ៍​ដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់នវានុវត្តន៍ និងភាព​ប្រកួតប្រជែងក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ តាម​រយៈការ​ជំរុញ​ភាព​ជឿនលឿនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ​វាស់​វែង​ ស្តង់ដារ និងបច្ចេកវិទ្យាដែលមាន​​ការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ។ មជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រ​ជាតិកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវលើរាល់ការងារមាត្រា សាស្ត្រ​ដែលកំណត់ដោយច្បាប់​ស្ដី​ពី​មាត្រាសាស្ត្រ​កម្ពុជា និងធានាថាមាត្រាសាស្ត្រ​រួមចំណែកនៅ​ក្នុងការ ប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាព គុណភាព​ផលិតផល ការ​ពង្រឹងនវានុវត្តន៍ ការកាត់បន្ថយរបាំងបច្ចេកទេស និងការពារ បរិស្ថាន និងសុខមាល​ភាព​សាធារណៈ ដើម្បីគាំទ្រដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា។ ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃអង្គការអន្តរជាតិ និងតំបន់ មជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រ​ជាតិកម្ពុជាអាចផ្តល់សច្ចាប័ន​លើ​ស្តង់ដារជាតិ​ដែលចែកចេញ​ជា​​បីប្រភេទ គឺស្តង់ដារបឋម ស្ដង់​ដារ​មធ្យម និងស្តង់ដារការងារថ្នាក់ជាតិ។ ក្រោមជំនួយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍អាល្លឺម៉ង់​ ដោយមានការគាំទ្រពី​ក្រសួងសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ និងអភិវឌ្ឍន៍សហព័ន្ធ​ (BMZ) មជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រ​ជាតិកម្ពុជាគឺជាដៃគូនៃគម្រោង“​ពង្រឹង​ហេដ្ឋា​រចនាសម្ព័ន្ធគុណភាពក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន” អនុវត្តដោយវិទ្យាស្ថានមាត្រាសាស្ត្រ​ជាតិអាល្លឺម៉ង់ (PTB) ចន្លោះពី​​ឆ្នាំ២០១៥ ដល់​ ឆ្នាំ​២០២១ ។ ពាក់ព័ន្ធនឹង​សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ជាពិសេសសហគ្រាសធុនមធ្យម​ មជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រ​ជាតិកម្ពុជារួមចំណែកដល់ការអនុវត្តប្រព័ន្ធវាស់វែង​ជា​សកល ដែលផ្តល់នូវវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់​ជា​សកល។ មជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រ​ជាតិកម្ពុជាក៏ផ្តល់សេវាកម្ម​​ប្រឹក្សា​យោបល់ និងបណ្តុះបណ្តាល ទាក់​ទង​នឹង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគុណភាព ស្តង់ដារវាស់វែងក្នុងការធ្វើព្យាសកម្ម ភាពមិនច្បាស់លាស់នៃ​ការ​វាស់​វែង វិធី​សាស្ត្រ​សុពលកម្ម​បែបវិភាគ និង​ការពិនិត្យ​ផ្ទៀងផ្ទាត់នីតិវិធីតេស្ត​ ព្រមទាំង ការចុះ​បញ្ជី​មាត្រាសាស្ត្រ​ ការពិនិត្យ​​ផ្ទៀងផ្ទាត់ ការ​ធ្វើព្យាសកម្ម  និង អាជ្ញាបណ្ណ។ ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំ​ និងតម្រូវការឯកសារ មានភាពខុសប្លែក​គ្នា​សម្រាប់សេវាកម្មនីមួយៗ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ វិទ្យាស្ថានស្ដង់ដារកម្ពុជា

ពន្ធ

ពន្ធ

ពន្ធដារគឺជាកិច្ចការគោលនយោបាយដែលពិបាកមួយ​សម្រាប់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម ប៉ុន្តែជា​បញ្ហា​មួយដែលទាមទារឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។ សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម មានការព្រួយ​បារម្ភជាច្រើនអំពីបញ្ហាពន្ធដារ ឧទាហរណ៍៖  ពន្ធប្រយោល (អាករលើតម្លៃបន្ថែម) ពន្ធផ្ទាល់ (ចំណូល ដើមទុន ការយកពន្ធត្រួតគ្នា ។ល។) ចំណាយលើការអនុលោមតាមពន្ធដារ និង ការ​គ្រប់​គ្រង​ដំណើរការអនុលោមតាមពន្ធដារ។   ក្នុងផ្នែកនេះ អ្នកអាចចូលមើលព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការទាក់ទងនឹង​បទបញ្ញតិ្តរបស់រដ្ឋាភិបាល ស្តីពីពន្ធដារ និងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកាតព្វកិច្ច និងសិទ្ធិសារពើ​ពន្ធរបស់អ្នកក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មនៅកម្ពុជា។ ប្រសិន​​បើអ្នកនៅតែមិនប្រាកដអំពីជំហានចាំបាច់ណាមួយ អ្នកអាចស្វែងរកជំនួយពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាឯកទេស (សូម​មើលផ្នែក​អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវា ) ។ បទបញ្ញាតិ្ត​សំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីពន្ធដារសម្រាប់​សហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យម មានដូចជា៖ យន្ដការប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារសម្រាប់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម (ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨)- អនុក្រឹត្យលេខ ១២៤ ផ្តល់ការលើកលែងពន្ធចំពោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលពី ៣ ទៅ ៥ ឆ្នាំ និងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមសម្រាប់ការចំណាយដែលអាចកាត់កងបាន ក្នុងវិស័យអាទិភាពចំនួន ៦ រួមមាន (១)កសិ-ឧស្សាហកម្ម (២)ផលិត និងកែច្នៃម្ហូបអាហារ (៣)កម្មន្តសាសដែលផលិតទំនិញប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក កែច្នៃកាកសំណល់ និងផលិតផលទំនិញសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ (៤)កម្មន្តសាលដែលផលិតនូវផលិតផលសម្រេច ឬផ្នែកឬគ្រឿងបង្គុំ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកម្មន្តសាលដទៃទៀត (៥)ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន រួមទាំងការផ្គត់ផ្គងសេវាគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដែលមានលក្ខណៈនវានុវត្តន៍ (៦)សហគ្រាសដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ប្រមូលផ្តុំសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងសហគ្រាសដែលអភិវឌ្ឍតំបន់នេះ។ ពន្ធគយ​(អនុក្រឹត្យលេខ​ ៥០) ចុះនៅថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកគយចំពោះសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម។​ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមដែលទទួលបានការលើកទឹកចិត្តលើពន្ធគយរួមមាន៖ (១) សហគ្រាសផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត (២) សហគ្រាសបម្រើឲ្យការនាំចេញ (៣) សហគ្រាសជាប្រភេទឧស្សាហកម្មគាំទ្រ (៤) សហគ្រាសបម្រើតម្រូវការក្នុងស្រុក (៥) ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។ សហគ្រាសទាំងនេះអាចទទួលបានការលើកលែងពន្ធគយលើការនាំចូលឧបករណ៍ផលិតកម្ម ឧបករណ៍សំណង់ និងវត្ថុធាតុដើម / ធាតុផលិតកម្មផលិតកម្មផ្សេងទៀត។ ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធលើការចុះបញ្ជីពន្ធដោយស្ម័គ្រចិត្ត (អនុក្រឹត្យលេខ១៧) កំណត់យន្តការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដែលត្រូវផ្តល់ជូនសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមសម្រាប់ការ លើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគេចុះបញ្ជីពន្ធដោយស្ម័គ្រចិត្ត  ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធពន្ធមួយប្រកបដោយតម្លាភាព និងយុត្តិធម៌។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងអំពីកាតព្វកិច្ចពន្ធ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី

អ្នកកំពុងពិចារណាចាប់ផ្តើមជំនួញនៅកម្ពុជា តែខ្វះព័ត៌មាន? កុំសម្លឹងទៅណាឆ្ងាយ។ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានដែលអ្នកចង់បានជាមួយការណែនាំពីជំនួញកម្ពុជា។ ចេះពីរបៀបបើកជំនួញនៅកម្ពុជា អាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់មួយចំនួន ការគណនា និងការបង់ពន្ធ រហូតដល់របៀបបិទក្រុមហ៊ុននៅពេលអ្នកបញ្ចប់ជំនួញ។

អានបន្ត ឆែកមើលអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម