ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន

កម្ពុជាប្រមូលប្រាក់បានជាង $៤៥៥ លាន ពីការនាំចេញកង់នៅក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំនេះ

កម្ពុជាប្រមូលប្រាក់បានជាង $៤៥៥ លាន ពីការនាំចេញកង់នៅក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំនេះ

  ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា​ប្រមូលប្រាក់​បាន​ប្រមាណ​ជាង ៤៥៥ លាន​ដុល្លារ​ ពី​ការនា

កម្ពុជារកចំណូលបានជាង ៥៤៤លានដុល្លារពីការនាំចេញកៅស៊ូ និងអង្ករក្នុងរយៈពេល ៨ខែដំបូង

កម្ពុជារកចំណូលបានជាង ៥៤៤លានដុល្លារពីការនាំចេញកៅស៊ូ និងអង្ករក្នុងរយៈពេល ៨ខែដំបូង

  កម្ពុជា​រក​ចំណូល​សរុបបាន ៥៤៤,១ លាន​ដុល្លារ​ពី​ការ​នាំ​ចេញ​កៅស៊ូ​ស្ងួត

SME Global Finance ដឹកនាំសមាជិកមកសិក្សាពី SME នៅកម្ពុជា

SME Global Finance ដឹកនាំសមាជិកមកសិក្សាពី SME នៅកម្ពុជា

  ភ្នំពេញៈ វេទិកា​ហិរញ្ញវត្ថុ​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម SME Global Finan

ePOS-GoDigital វិនិយោគដោយវិនិយោគិនក្នុងស្រុក និងសិង្ហបុរីនឹងជួយជំរុញការលក់ផលិតផលខ្មែរទៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក

ePOS-GoDigital វិនិយោគដោយវិនិយោគិនក្នុងស្រុក និងសិង្ហបុរីនឹងជួយជំរុញការលក់ផលិតផលខ្មែរទៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក

  ភ្នំពេញៈ វិនិយោគិន​ក្នុងស្រុក និង​វិនិយោគិន​សិង្ហ​បុរី​បាន​ចាប់ដៃ​សហកា

ពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា-ជប៉ុន បន្តកើនជិត ១៧%

ពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា-ជប៉ុន បន្តកើនជិត ១៧%

  ភ្នំពេញៈ ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​នៅក្នុង​រយៈពេល ៨​ ខែ​ឆ្នាំ​ ២០២២ រវ

សមាជិករបស់សហគ្រិនស្ត្រីនឹងទទួលបានការបញ្ចុះការប្រាក់ ០,២៥% ពី ធ.ស.ក

សមាជិករបស់សហគ្រិនស្ត្រីនឹងទទួលបានការបញ្ចុះការប្រាក់ ០,២៥% ពី ធ.ស.ក

  សហគ្រិន​ស្ត្រី​ដែលជា​សមាជិក​របស់​ស​មា​គម​សហគ្រិន​ស្ត្រី​កម្ពុជា នឹងមាន

ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ ៧ ពាន់លានដុល្លារ

ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ ៧ ពាន់លានដុល្លារ

  ការិយាល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍នៅសប្តាហ៍នេះថា ប្រទេសកម្ពុជាបានន

CWEA និយាយថា ទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកមានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជា

CWEA និយាយថា ទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកមានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជា

  សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា (CWEA) បាននិយាយថា ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនៅក

EuroCham ជំរុញឱ្យវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ

EuroCham ជំរុញឱ្យវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ

  ភ្នំពេញៈ សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុប​នៅ​កម្ពុជា ​(EuroCham) ជំរុញ​ឱ្យ​វិស័យ

ប្រទេសចិន បានក្លាយជាទីផ្សារនាំចូលអង្ករច្រើនជាងគេពីប្រទេសកម្ពុជា

ប្រទេសចិន បានក្លាយជាទីផ្សារនាំចូលអង្ករច្រើនជាងគេពីប្រទេសកម្ពុជា

  ភ្នំពេញៈ ឈាន​ពី​ប្រទេស​ទទួល​ទិញ​អង្ករ​កម្ពុជា​ក្នុង​បរិមាណ​ត្រឹម​ជាង ៦

Next >