ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន

ការនាំចេញម្រេចក្នុងរយៈពេល ៤ ខែ កើន ៨០ ភាគរយ

ការនាំចេញម្រេចក្នុងរយៈពេល ៤ ខែ កើន ៨០ ភាគរយ

  ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា​នាំចេញ​ម្រេច​បាន​បរិមាណ​ជិត​ ៤​ ពាន់​តោន ក្នុង​រយៈពេល

ផលនេសាទនាំចេញរយៈពេល ៥ ខែ មានជាង ១,២ ពាន់តោន

ផលនេសាទនាំចេញរយៈពេល ៥ ខែ មានជាង ១,២ ពាន់តោន

  ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា​បាន​នាំចេញ​ផលនេសាទ​ស្រស់​សរុប​ចំនួន ១ ២៩១ ​តោន​ក្នុង​

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើន ៥,១%នៅឆ្នាំ២០២២

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើន ៥,១%នៅឆ្នាំ២០២២

  សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នឹង​កើន​ឡើង​ក្នុង​អត្រា​ ​៥​,​១​ ​ភាគរយ​នៅ​ឆ្នាំនេះ

កម្ពុជារកចំណូលបានជាង $៣០០ លាន ពីការនាំចេញកង់រយៈពេល ៤ ខែ

កម្ពុជារកចំណូលបានជាង $៣០០ លាន ពីការនាំចេញកង់រយៈពេល ៤ ខែ

  ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា​បាន​នាំចេញ​កង់​ទៅ​ទីផ្សារ​ក្រៅប្រទេស​ក្នុងតម្លៃ​ជាង ៣

ចំណូលពីការនាំចេញកៅស៊ូ និងផលិតផលពីកៅស៊ូមានជិត $១៥០ លាន

ចំណូលពីការនាំចេញកៅស៊ូ និងផលិតផលពីកៅស៊ូមានជិត $១៥០ លាន

  ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា​បាន​នាំចេញ​កៅស៊ូ និង​ផលិតផល​ធ្វើ​អំពី​កៅស៊ូ ទឹកប្រាក់

ការនាំចេញអង្ករពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិសម្រេចបានជាង ២២ ម៉ឺនតោន នៅក្នុងរយៈពេល ៤ ខែឆ្នាំនេះ កើនឡើងប្រមាណ ១៥ ភាគរយ

ការនាំចេញអង្ករពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិសម្រេចបានជាង ២២ ម៉ឺនតោន នៅក្នុងរយៈពេល ៤ ខែឆ្នាំនេះ កើនឡើងប្រមាណ ១៥ ភាគរយ

  ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា​សម្រេចការ​នាំចេញ​អង្ករ​បាន​ចំនួន​ជាង​ ២២​ ម៉ឺន​តោន នៅ

ធនាគារ ហុង លីអុង ចុះ MoU ជាមួយដៃគូមកពីម៉ាឡេស៊ី ដើម្បីជួយ SME នៅកម្ពុជា

ធនាគារ ហុង លីអុង ចុះ MoU ជាមួយដៃគូមកពីម៉ាឡេស៊ី ដើម្បីជួយ SME នៅកម្ពុជា

  ភ្នំពេញៈ ​ធនាគារ ហុង លីអុង (​ខេមបូឌា​) ​ភីអិលស៊ី (Hong Leong (Cambodia

ខេត្តចំនួន ៣ ត្រូវបានរដ្ឋកំណត់ធ្វើជាគោលដៅសម្រាប់អភិវឌ្ឍសួនកសិឧស្សាហកម្ម

ខេត្តចំនួន ៣ ត្រូវបានរដ្ឋកំណត់ធ្វើជាគោលដៅសម្រាប់អភិវឌ្ឍសួនកសិឧស្សាហកម្ម

  ភ្នំពេញៈ រាជរដ្ឋាភិបាល​បានកំណត់​យក​ខេត្ត​គោលដៅ​ចំនួន ៣ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​

ក្រសួងជំរុញឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិកម្ពុជាក្នុងវិស័យកសិកម្ម

ក្រសួងជំរុញឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិកម្ពុជាក្នុងវិស័យកសិកម្ម

  ភ្នំពេញៈ ក្រសួងកសិកម្ម​ស្នើ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ពាណិជ្ជកម្ម វិស័យ​ផលិតកម្ម​ក

រយៈពេលជិត ៤ ខែ កម្ពុជានាំចេញកសិផលជាង ៤ លានតោន

រយៈពេលជិត ៤ ខែ កម្ពុជានាំចេញកសិផលជាង ៤ លានតោន

  ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា​នាំចេញ​កសិផល​ទៅ​ក្រៅប្រទេស​រយៈពេល​ជិត ៤ ​ខែ​មាន​បរិមា

Next >