លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

គេហទំព័រនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង និងគ្រប់គ្រងដោយក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍ (MISTI) នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ​ដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច (BMZ) តាមរយៈគម្រោងដែលបានអនុវត្តដោយទីភ្នាក់ងារ ជី អាយ ហ្សិត​ (GIZ) ឈ្មោះ “ពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការលើកកម្ពស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅតំបន់អាស៊ាន”។ ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍ គឺជាស្ថាប័នផ្លូវការដែលមានសិទ្ធិទាំងស្រុងលើការគ្រប់គ្រងគេហទំព័រនេះ។

គោលបំណងចម្បងនៃគេហទំព័រនេះ គឺដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជន ជាពិសេសសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម ពីព័ត៌មានផ្លូវការពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ ព្រមទាំងបទដ្ឋានគតិយុត្ដនានា ការចងបណ្តាញអាជីវកម្មព័ត៌មានទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុទាន់ពេលវេលា បញ្ជីឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាថ្មីៗបំផុត ការទទួលបាននូវឱកាសចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ក៏ដូចជានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ។ ព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។

ទាំងគេហទំព័រ និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

សេចក្តីប្រកាសបដិសេធ

រាល់ព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រនេះ គឺជាព័ត៌មានដែលជាកម្មសិទ្ធិ និង/មានប្រភពពីរដ្ឋាភិបាល (ក្រសួង និងស្ថាប័នរដ្ឋ) សមាគមអាជីវកម្ម សភាពាណិជ្ជកម្ម និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា។ ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍នឹង​ធានាថា មាតិកានៅក្នុងគេហទំព័រនេះគឺត្រឹមត្រូវ មានសារៈប្រយោជន៍ និងចុងក្រោយបង្អស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី ព័ត៌មានទាំងនេះ នឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ។

រាល់អត្ថបទ ឯកសារ និងរូបភាពដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រនេះ មានគោលបំណងផ្តល់តែព័ត៌មានសុទ្ធសាធ និងពុំមានស្ថានភាពគតិយុត្ត​លើទម្រង់ឯកសារដែលបានផ្សព្វផ្សាយឡើយ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនក្នុងគេហទំព័រនេះ (រាប់បញ្ចូលទាំងការមានចម្ងល់លើព័ត៌មាន ឬឯកសារណាមួយ) សូមស្វែងរកការប្រឹក្សាយោបល់​​​​​​ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈពីមន្រ្តីមានសមត្ថកិច្ច ឬ ដាក់ជាសំណួរមកកាន់យើងខ្ញុំ

ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍ ព្រមទាំង​​ក្រសួង-ស្ថាប័នរដ្ឋ និងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវបានបង្ហាញវត្តមានលើគេហទំព័រនេះនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុ ព្យសនកម្មផ្សេងៗ ឬ

បណ្តឹងទាំងឡាយណាដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រនេះឡើយ។

យើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះមាតិការបស់គេហទំព័រនានាដែលបានតភ្ជាប់នៅក្នុងគេហទំព័រKhmerSME នេះឡើយ ហើយយើងក៏មិនធានាថាតំណភ្ផាប់ទាំងនោះនឹងដំណើរការជាប្រក្រតីរហូតដែរ។ គេហទំព័រទាំង ឡាយក្រៅពីគេហទំព័រKhmerSME ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគ្នា។

រក្សាសិទ្ធិ

រាល់អត្ថបទ ឯកសារ និងរូបភាពដែលផ្សព្វផ្សាយក្នុងគេហទំព័រនេះ គឺរក្សាសិទ្ធដោយក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ប្រសិនបើលោកអ្នកយកឯកសារ និងព័ត៌មានទាំងនោះទៅបោះពុម្ពផ្សាយ ឬចែកចាយបន្ត សូមលោកអ្នករក្សាសិទ្ធិរបស់អ្នកនិពន្ធ។ និមិត្ត​សញ្ញា​​របស់ក្រសួង-ស្ថាប័នរដ្ឋ ដែលមាននៅ​​ក្នុងគេហទំព័រ​នេះមិនអាចថតចម្លងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះទេ។ រាល់សំណួរឬសំណូមពរផ្សេងៗ​ ទាក់ទងនឹងការអនុញ្ញាតសុំថតចម្លងនិមិត្តសញ្ញា ឬឯកសារទាំងឡាយ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ។

ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី

អ្នកកំពុងពិចារណាចាប់ផ្តើមជំនួញនៅកម្ពុជា តែខ្វះព័ត៌មាន? កុំសម្លឹងទៅណាឆ្ងាយ។ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានដែលអ្នកចង់បានជាមួយការណែនាំពីជំនួញកម្ពុជា។ ចេះពីរបៀបបើកជំនួញនៅកម្ពុជា អាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់មួយចំនួន ការគណនា និងការបង់ពន្ធ រហូតដល់របៀបបិទក្រុមហ៊ុននៅពេលអ្នកបញ្ចប់ជំនួញ។

អានបន្ត ឆែកមើលអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម