នវានុវត្តន៍លើផលិតផល និងសេវាកម្ម

នវានុវត្តន៍លើផលិតផល និងសេវាកម្ម

នវានុវត្តន៍លើផលិតផល និងសេវាកម្ម

នៅពេលអ្នកវិនិយោគលើនវានុវត្តន៍ និងការអភិវឌ្ឍផលិតផលអ្នកនឹង​​ឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នៃ​ស្ថាប័ន ដែលជះឥទ្ធិពលដល់អ្នកគ្រប់គ្នាចាប់​តាំង​ពីនាយកប្រតិបត្តិរហូតដល់ផ្នែក​លក់ និងចាប់​តាំង​ពី​ផ្នែក​ទីផ្សាររហូតដល់ផ្នែក​សេវាកម្មអតិថិជន និងលើសពីនេះទៀត។ យើងនឹងជួយលោកអ្នក​ឱ្យមាននវានុវត្តន៍ និងកែប្រែ​អាជីវកម្មរបស់អ្នកតាមរយៈគំនិតថ្មីៗ។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ លោកអ្នកអាចរកឃើញនូវ​គំនិតថ្មីៗ ភាព​ជោគជ័យ និងឧទាហរណ៍អំពីការលើកទឹកចិត្ត​របស់សហគ្រិន។

នៅឆ្នាំ២០១៤ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតវិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន  (NIPTICT) ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់​ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ (MPTC) ដើម្បីជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ ការស្រាវជ្រាវ និងបណ្ដុះបណ្ដាល វិស័យប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន (ICT) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វិទ្យាស្ថាននេះ​ទទួលបាន ​មូលនិធិសម្រាប់ការ ស្រាវជ្រាវចំនួន ៨លានដុល្លារ ​ក្រោមហិរញ្ញប្បទាន​បានមកពីចំណូល​ក្នុងវិស័យ​ទូរគមនាគមន៍។

ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី

អ្នកកំពុងពិចារណាចាប់ផ្តើមជំនួញនៅកម្ពុជា តែខ្វះព័ត៌មាន? កុំសម្លឹងទៅណាឆ្ងាយ។ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានដែលអ្នកចង់បានជាមួយការណែនាំពីជំនួញកម្ពុជា។ ចេះពីរបៀបបើកជំនួញនៅកម្ពុជា អាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់មួយចំនួន ការគណនា និងការបង់ពន្ធ រហូតដល់របៀបបិទក្រុមហ៊ុននៅពេលអ្នកបញ្ចប់ជំនួញ។

អានបន្ត ឆែកមើលអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម