កម្ពុជានិងបដិវត្តន៏ឧស្សាហកម្មទី 4.0: យុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយសក្តានុពលដើម្បីគំាទ្រដំណើរផ្លាស់ប្ដូររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់គំរូឧស្សាហកម្មបែបថ្មីត្រឹមឆ្នាំ២០៣០

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

កម្ពុជានិងបដិវត្តន៏ឧស្សាហកម្មទី 4.0: យុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយសក្តានុពលដើម្បីគំាទ្រដំណើរផ្លាស់ប្ដូររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់គំរូឧស្សាហកម្មបែបថ្មីត្រឹមឆ្នាំ២០៣០

កាលបរិច្ឆេទ: Tue 7th Dec 2021
Start Time: 08:30 a.m.
End Time: 04:30 p.m.
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធហ្សូម
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រួមសហការជាមួយនិង UNIDO Cambodia ADB Cambodia
Target Group: សាធារណៈជន

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រួមសហការជាមួយនិង UNIDO Cambodia ADB Cambodia នឹងសហការរៀបចំសិក្ខាសិលាតាមប្រព័ន្ធ Zoom ស្តីពី "កម្ពុជានិងបដិវត្តន៏ឧស្សាហកម្មទី 4.0: យុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយសក្តានុពលដើម្បីគំាទ្រដំណើរផ្លាស់ប្ដូររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់គំរូឧស្សាហកម្មបែបថ្មីត្រឹមឆ្នាំ២០៣០" នៅថ្ងៃទី៧ – ៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ០៨:៣០ ព្រឹក ដល់ ០៤:៣០ រសៀល (ម៉ោងនៅកម្ពុជា)។ យើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា និងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ ចូលរួមដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ និងផ្លាស់ប្តូរយោបល់លើប្រធានបទខាងលើ។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ