កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីអាជីវកម្មបែបឌីជីថល សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីអាជីវកម្មបែបឌីជីថល សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

កាលបរិច្ឆេទ: Tue 31st Aug 2021
Start Time:
End Time:
ទីតាំង:
ទូរស័ព្ទ: (855) 78 666 139
អ៊ីមែល: pm@yeacambodia.org
Organizer: សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

លក្ខណះពិសេស - បណ្ដុះបណ្ដោលបច្ចេកទេស - បង្វឹកផ្ទាល់ជាមួយគ្រូជំនាញ - ជំនួញក្នុងការដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតនវានវត្តន៍ (Innovation Challenge Programme) - សេចក្ដីណែនាំ និងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការធ្វើឌីជីថល - វេទិកាឌីជីថល និងទីផ្សារឌីជីថល - សេចក្ដីណែនាំ និងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសហគ្រិនភាព - ប្រព័ន្ធគណនេយ្យ និងហរិញ្ញវត្ថុ - ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក និង ទំនាក់ទំនងឌីជីថល - ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច - ការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋាននៃការនាំចេញ ផ្ដល់អាទិភាពចំពោះវិស័យ៖ - សិប្បកម្ម - ទំនិញកសិកម្ម - សម្លៀកបំពាក់ - ផលិតផលដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន - មានអាទិភាពចំពោះអាជីវកម្មដែលមានមូលដ្ឋាន និងស្រ្តីជាម្ចាស់ លក្ខណះសម្បត្តិអាជីវកម្មដែលអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធី៖ - អាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជី និងពុំទាន់ចុះបញ្ជីក៏អាចចូលរួមបាន - អាជីវកម្មកែច្នៃ និងចែកចាយផលិតផល (ក្រៅពីសេវាកម្ម) - មានទស្សនះវិស័យក្នុងការប្រើប្រាស់ រីពង្រីកការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល - អាជីវកម្មដែលដឹកនាំដោយស្រ្តី / មានស្រ្តីជាម្ចាស់ ឬអាជីវកម្មដែលមានមូលដ្ឋាននៅតាមបណ្ដាខេត្តនឹងត្រូវបានលើកទឹក​​​ ចិត្ត - មានការប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមចំណែកដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព (សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង បរិស្ថាន)

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ