កម្មវិធីប្រកួតភាពច្នៃប្រឌិត ស្តីពីការពន្លឿនអាជីវកម្មតាមបែបឌីជីថល និងពាណិជ្ជកម្មតាមបែបអេឡិចត្រូនិក

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

កម្មវិធីប្រកួតភាពច្នៃប្រឌិត ស្តីពីការពន្លឿនអាជីវកម្មតាមបែបឌីជីថល និងពាណិជ្ជកម្មតាមបែបអេឡិចត្រូនិក

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 20th Nov 2021
Start Time:
End Time:
ទីតាំង: Online
ទូរស័ព្ទ: 012 718 174
អ៊ីមែល: ecom.innovation.kh@undp.org
Organizer: ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សហគ្រិនខ្មែរ យូអិនឌីភី
Target Group: ម្ចាស់សហគ្រិនធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម

សល់ត្រឹមតែរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ការដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតក្នុង «កម្មវិធីប្រកួតភាពច្នៃប្រឌិត ស្តីពីការពន្លឿនអាជីវកម្មតាមបែបឌីជីថល និងពាណិជ្ជកម្មតាមបែបអេឡិចត្រូនិក»។ ដូច្នេះ សូមដាក់ពាក្យមកកាន់កម្មវិធីឥឡូវនេះ ដើម្បីមានឱកាសទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន ៥,០០០ ដុល្លារ ក្នុងមួយអាជីវកម្ម (ចំនួន ៣០ រង្វាន់)។ ដោយមានកិច្ចសហការពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងសហគ្រិនខ្មែរ យូអិនឌីភី មានកិត្តិយសនាំមកជូននូវឱកាសប្រកួតប្រជែងមួយនេះ ចំពោះសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម ដែល៖ មានបំណងចង់ផ្លាស់ប្តូរផ្នែកខ្លះ ឬប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មទាំងមូលមកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអាជីវកម្មបែបឌីជីថល ឬ ឈានទៅរកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមបែបអេឡិចត្រូនិក សម្រាប់ទាំងទីផ្សារក្នុងស្រុក ឬទីផ្សារក្រៅប្រទេស។ ផុតកំណត់ទទួលពាក្យត្រឹម៖ ថ្ងៃទី ២០ វិច្ឆិកា ២០២១ វេលាម៉ោង ៥:០០ រសៀល ដាក់ពាក្យប្រកួតតាមរយៈ៖ https://forms.gle/hpjPQYUS2mJxwHHm6 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពីកម្មវិធីប្រកួតភាពច្នៃប្រឌិតនេះ សូមចូលទៅកាន់៖ https://bit.ly/3pXD3Ba

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ