កម្មវិធីពង្រឹងជំនាញទីផ្សារឌីជីថលនៃអាជីវកម្ម

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

កម្មវិធីពង្រឹងជំនាញទីផ្សារឌីជីថលនៃអាជីវកម្ម

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 25th Nov 2021
Start Time:
End Time:
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធអនឡាញ
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: Impact Hub Phnom Penh
Target Group: សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

Impact Hub Phnom Penh កំពុងតែជ្រើសរើសក្រុមទី៣ នៃកម្មវិធីពង្រឹងជំនាញទីផ្សារឌីជីថលនៃអាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រិន និងអាជីវករដែលមានបំណងចង់ពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ និងការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល លក្ខណ្ឌក្នុងការចូលរួម៖ ជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យម ជួបគ្នារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៏នៅ​​ Impact Hub Phnom Penh ប្តេជ្ញាចូលរួមកម្មវិធីរយៈពេលឱ្យបានគ្រប់២០ម៉ោង មានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបង្កើនអាជីវកម្មលើប្រព័ន្ធអនឡាញ ពេលបញ្ចប់កម្មវិធី​ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់បញ្ចប់កម្មវិធី។ *ជ្រើសរើសយកតែអ្នកចូលរួម តែ១០អាជីវកម្មប៉ុណ្នោះ

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ