កម្មវិធីសហគ្រិនស្រ្តីក្នុងយុគសម័យឌីជីថល

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

កម្មវិធីសហគ្រិនស្រ្តីក្នុងយុគសម័យឌីជីថល

កាលបរិច្ឆេទ: Sun 27th Nov 2022
Start Time: ៩ព្រឹក
End Time: ៧ល្ងាច
ទីតាំង: អនឡាញ Zoom
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: SHE Investment
Target Group: សាធារណៈជន

#WomenDigipreneursFestival កាន់តែកក្រើក!! បានចុះឈ្មោះសម្រាប់ #កម្មវិធីសហគ្រិនស្រ្តីក្នុងយុគសម័យឌីជីថល ហើយនៅ? ក 👉គន្លឹះ និងចំណេះដឹងពីទាក់ទងនឹង #ការគ្រប់គ្រងអាជីវក​ម្ម #ការធ្វើទីផ្សារ #ហិរញ្ញវត្ថុ #ធ្វើទីផ្សារ ផ្តល់ជូនពីអ្នកជំនាញផ្ទាល់នឹងផ្តល់ជូននៅក្នុងកម្មវិធីទាំង ៧ ថ្ងៃតែម្តង! 📌កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី ០៣ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២២ ⏰រយៈពេល៖ ១ ម៉ោងសម្រាប់ប្រធានបទមួយ 🔗តំណភ្ជាប់ចុះឈ្មោះ៖ https://bit.ly/women_digipreneurs_festival_registration 🤩តោះចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីកម្មវិធីណា៎! គាំទ្រដោយ USAID Asia និង USAID Digital Asia Accelerator រួមជាមួយនឹងការចូលរួមពីដៃគូ Smart Axiata ក្នុងការគាំទ្រទៅដល់សហគ្រិនស្រ្តីផងដែរ។ --- កម្មវិធីសហគ្រិនស្រ្តីក្នុងយុគសម័យឌីជីថល ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីនាំមកនូវអ្វីដែលល្អបំផុត ជូនអ្នក​ និងមិត្តរបស់អ្នក ​ 🧡

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ