កម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានមូលធន

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

កម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានមូលធន

កាលបរិច្ឆេទ: Mon 27th Dec 2021
Start Time:
End Time:
ទីតាំង:
ទូរស័ព្ទ: ០៩៦​ ៣៣៤ ៨៩៣៥
អ៊ីមែល: program@yeacambodia.org
Organizer: សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា
Target Group: សហគ្រិនស្រី

ការស្វែករកទុន ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្ម មិនចាំបាច់ទាល់តែកម្ចីនោះទេ សហគ្រិនស្ត្រីអាចស្វែករកប្រភេទនៃការផ្តល់ទុនតាមរបៀបផ្សេងៗ។ 🙋‍♀️ ចង់ដឹងថាតើត្រូវស្វែករកដោយរបៀបណា សូមដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានមូលធន (Equity Financing Program)។ 👉 ដាក់ពាក្យចូលរួមតាមរយៈតំណរភ្ជាប់ៈ https://bit.ly/3Dz3b8O ⏱ ឈប់ទទួលពាក្យត្រឹមថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ 😄 អត្ថប្រយោជន៍៖ - ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដោយឥតគិតថ្លៃ - ទទួលបានការកសាងសមត្ថភាព ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគ - លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា ⚡️ ...... នៅមានទៀត.....👇 សូមស្កេនQRCode រឺ https://bit.ly/31GI9rH ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអត្ថប្រយោជន៍ និងលក្ខខណ្ឌចូលរួមក្នុងកម្មវិធី។ កម្មវិធីនេះរៀបចំដោយ សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពី ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID តាមរយៈ PACT Cambodia

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ