កាតព្វកិច្ចពន្ធដាសម្រាប់ SMEs

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

កាតព្វកិច្ចពន្ធដាសម្រាប់ SMEs

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 10th Nov 2023
Start Time: ៨ព្រឹក
End Time: ១០ព្រឹក
ទីតាំង: Floor 19th, Young Entrepreneurship Development Center
ទូរស័ព្ទ: +855 70 263 864
អ៊ីមែល:
Organizer: សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា
Target Group: សមាជិក សមាជិកា សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា

សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣_អ្នកស្រី ពេជ្រ គឹមយាង នឹងចូលរួមចែករំលែកពីប្រធានបទ៖ " កាតព្វកិច្ចពន្ធដាសម្រាប់ SMEs "ហើយសមាជិកាទាំងអស់អាចចូលរួមស្វែងយល់ និងជជែកពីប្រធានបទខាងលើ ជាពិសេសចែករំលែកព័ត៌មានផ្សេងៗពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ចូលរួមទទួលទានកាហ្វេក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាកាហ្វេ (Friday Coffee Talk) ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង បង្កើតបណ្តាញអាជីវកម្ម និងទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ 🗓 កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ⏱ វេលាម៉ោង៖ ៨:០០ ដល់ ១០:០០នាទីព្រឹក 📍ទីតាំង: Floor 19th, Young Entrepreneurship Development Center

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ