ការកសាងក្រុមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អាជីវកម្ម

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការកសាងក្រុមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អាជីវកម្ម

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 4th Aug 2022
Start Time: 03:00pm
End Time: 04:00pm
ទីតាំង: ទំព័រហេ្វកប៊ុកផ្លូវការមជ្ឍមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មី'តេជោ'
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: មជ្ឍមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មី'តេជោ'
Target Group: សាធារណជន

សូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី ១៤ នៃ Spark Hour 🎙!!! ជាទូទៅ ភាពជោគជ័យរបស់អាជីវកម្មមួយត្រូវអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់សមាជិកក្រុមនីមួយៗ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការបង្កើតក្រុមមួយឱ្យបានជោគជ័យទាមទារកត្តាជាច្រើន ក្រៅពីការត្រឹមតែប្រមូលផ្តុំមនុស្សដែលមានជំនាញខុសៗគ្នា។ តើអ្នកចង់ដឹងអំពីវិធីពង្រឹងក្រុមរបស់អ្នកដែរឬទេ? នៅក្នុងវគ្គនេះ យើងនឹងផ្តោតជាសំខាន់លើប្រធានបទ «ការកសាងក្រុមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អាជីវកម្ម» ដែលនឹងបកស្រាយដោយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោក នឹម ឈុន្នី, ស្ថាបនិក និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបណ្ដុះបណ្ដាល VIPASSA។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ