ការកែតម្រូវព័ត៌មាន ក្រោយទទួលបានការបញ្ជូនត្រលប់ នៅលើប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម តាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការកែតម្រូវព័ត៌មាន ក្រោយទទួលបានការបញ្ជូនត្រលប់ នៅលើប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម តាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

កាលបរិច្ឆេទ: Tue 10th Oct 2023
Start Time: ១០ៈ៣០ ព្រឹក
End Time:
ទីតាំង: គេហទំព័រហ្វេសប៊ុក Online Business Registration Service
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ និង មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មី "តេជោ"
Target Group: សាធារណៈជន

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ កម្មវិធីជជែកវែកញែក “ពីនេះពីនោះរឿងស្នើសុំធ្វើអាជីវកម្ម” !!! 👉 វគ្គនេះ អ្នកនឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រធានបទ: “ការកែតម្រូវព័ត៌មាន ក្រោយទទួលបានការបញ្ជូនត្រលប់ នៅលើប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម តាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន” ដោយមាន លោក ឆេង ច័ន្ទភ័ក្ត្រា ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម តាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន !! 👉 ជួបគ្នានៅ ថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ វេលាម៉ោង ១០:៣០ ព្រឹក ដែលនឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័រហ្វេសប៊ុក Online Business Registration Service

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ