ការកែលម្អ និងការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រិនស្ត្រី

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការកែលម្អ និងការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រិនស្ត្រី

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 9th Sep 2022
Start Time: ១:៣០ រសៀល
End Time: ៥:០០ ល្ងាច
ទីតាំង: ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា ម.ក
ទូរស័ព្ទ: 078 96 20 20
អ៊ីមែល:
Organizer: សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា
Target Group: សហគ្រិនស្រ្តី

ជំរាបសួរបងប្អូនសមាជិកសមាជិកានៃសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជាជាទីគោរពរាប់អាន សមាគមនឹងមានរៀបចំកម្មវិធីវេទិកាតុមូលមួយស្ដីអំពី «ការកែលម្អ និងការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រិនស្ត្រី»​​ 🗓កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ⏰វេលាម៉ោង៖ ១:៣០នាទីរសៀល ដល់ម៉ោង៖ 5:០០នាទីល្ងាច 🕹ទីតាំង៖ នៅធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា ម.ក

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ