ការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងចិត្តក្នុងបរិបទប្រកួតប្រជែង

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងចិត្តក្នុងបរិបទប្រកួតប្រជែង

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 16th Sep 2022
Start Time: ០៨យប់
End Time: ០៩:៣០យប់
ទីតាំង: អនឡាញហ្ស៊ូម
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: ក្រុមសន្សំប្រាក់នារី និង ក្រុមការងារគម្រោងវិនិយោគ WEE Project
Target Group: សាធារណៈជន

កម្មវិធីចែករំលែកចំណេះដឹង 🔰ប្រធានបទស្តីពី៖ ការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងចិត្តក្នុងបរិបទប្រកួតប្រជែង 🤵‍♂វាគ្មិនកិត្តិយស៖ លោកស្រី សុខ ផាណែត អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាផ្លូវចិត្ត នៃអង្គការចិត្តសង្គម អន្តរវប្បធម៌ (TPO) 🗓 កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ វេលាម៉ោង ០៨:០០ - ០៩:៣០ នាទីយប់ 🤝 រៀបចំកម្មវិធីដោយ៖ ក្រុមសន្សំប្រាក់នារី និង ក្រុមការងារគម្រោងវិនិយោគ WEE Project 📲 ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗសូមចូលរួមក្រុម Telegram WEE Project នៅទីនេះ៖ https://t.me/joinchat/YSiwzUpyrlE2OTFl

Additional Information: ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ តាមរយៈតំណរភ្ជាប់ ខាងក្រោមនេះ៖ Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/85302148492

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ