ការត្រៀមខ្លួនមុនពេលទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការត្រៀមខ្លួនមុនពេលទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ

កាលបរិច្ឆេទ: Sun 28th Jan 2024
Start Time:
End Time:
ទីតាំង: Poulo Wai Hotel
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: YSEALI
Target Group: សហគ្រិនស្ត្រី

លើកកម្ពស់ដំណើរអាជីវកម្មរបស់អ្នក! 🌟 ជំរាបសួរសហគ្រិនស្ត្រីទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ! 🌍 ចូលរួមជាមួយយើងនូវព្រឹត្តិការណ៍ ដែលរៀបចំឡើងសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមដែលដឹកនាំដោយស្ត្រី (WMSMEs) ក្រោម ប្រធានបទ “ការត្រៀមខ្លួនមុនពេលទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ” នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤🚀 ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយស្ត្រីដែលបំផុសគំនិត ក្នុងគោលបំណងស្វែងរកសមិទ្ធិផលដ៏អស្ចារ្យ!💼✨ របៀបវារៈសង្ខេប៖ - ករណីសិក្សាពីសហគ្រិនស្ត្រី - កិច្ចពិភាក្សាពីវាគ្មិនកិត្តិយស - ការផ្សារភ្ជាប់បណ្តាញ ចុះឈ្មោះតាមតំណរភ្ជាប់ https://forms.gle/wTUJcVZB1n3qRExBA ផុតកំណត់៖ ២៤ មករា ២០២៤​ ចំណាំ៖ យើងផ្តល់ជូនតែ ២០ នាក់ប៉ុណ្ណោះ ហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទំនាក់ទំនងទៅកាន់សហគ្រិនស្ត្រីដែលត្រូវបានជ្រើសរើស

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ