ការត្រៀមខ្លួន និងវិធីសាស្រ្តក្នុងការប្រមូលដើមទុន

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការត្រៀមខ្លួន និងវិធីសាស្រ្តក្នុងការប្រមូលដើមទុន

កាលបរិច្ឆេទ: Tue 19th Apr 2022
Start Time: 1:30 pm
End Time: 04:00 pm
ទីតាំង: អនឡាញហ្សូម
ទូរស័ព្ទ: 095 578 378
អ៊ីមែល: admin@sheinvestments.com
Organizer: SHE Investment
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

កាដូមុនចូលឆ្នាំខ្មែរ ចុះឈ្មោះទុកអោយហើយ មកពីចូលឆ្នាំវិញចាំចូលរួម😀😀 បន្ថែមវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្វែងរកដើមទុនដើម្បីមកទ្រទ្រង់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមួយកម្រិតទៀត ជាមួយនិងកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់ #SHE_Investments ក្រោមប្រធានបទ👇👇? វាគ្មិន៖ ១/លោកស្រី ម៉ែន ធីតា ម្ចាស់អាជីវកម្ម ទឹកឃ្មុំសម្រស់ឃ្មុំខ្មែរ ២/លោកស្រី ឆែ កញ្ញា ម្ចាស់អាជីវកម្ម ពន្លៃធម្មជាតិ ៣/សម្របសម្រួលកម្មវិធីដោយ កញ្ញា សុខ សុវណ្ណបញ្ញា 🔗ចុះឈ្មោះចូលរួមដោយសេរីតាមរយៈលីង https://bit.ly/3LJojO3 👉តាមដានព័ត៌មាន #សុី_អុិនវេសមិន បន្ថែមតាមរយៈតេលេក្រាម https://t.me/SHE_Investments

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ