ការធ្វើការសម្រេចចិត្ត និងការលក់លើកដំបូងរបស់ខ្ញុំ

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការធ្វើការសម្រេចចិត្ត និងការលក់លើកដំបូងរបស់ខ្ញុំ

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 15th Oct 2022
Start Time: ០៨ៈ០០ព្រឹក
End Time: ០៤ៈ០០ល្ងាច
ទីតាំង: ការិយាល័យសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: 078 96 20 20
អ៊ីមែល:
Organizer: សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា
Target Group: សហគ្រិនស្រ្តី

ជំរាបសួរសមាជិកសមាជិកាសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជាជាទីគោររពរាប់អាន! សម្រាប់ថ្ងៃទី៥ សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជានឹងមានរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលា យេនឌ័រ និងសហគ្រិនភាពរួមគ្នាឆ្ពោះទៅមុខក្រោមប្រធានបទស្តីពី​ "ការធ្វើការសម្រេចចិត្ត និងការលក់លើកដំបូងរបស់ខ្ញុំ" កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង៖ ០៨ៈ០០នាទីព្រឹក ​ដល់ម៉ោង ៤ៈ០០នាទីល្ងាច ទីតាំង៖ ការិយាល័យសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ