ការធ្វើធុរកិច្ចតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការធ្វើធុរកិច្ចតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច

កាលបរិច្ឆេទ: Mon 5th Sep 2022
Start Time: ២:០០រសៀល
End Time: ៤:០០ល្ងាច
ទីតាំង: នៅការិយាល័យកណ្ដាលសមាគសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: 078 96 20 20
អ៊ីមែល:
Organizer: សមាគសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា
Target Group: សហគ្រិនជាស្រ្តី

ជំរាបសួរបងប្អូនសមាជិកសមាជិកានៃសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជាជាទីគោរពរាប់អាន សមាគមនឹងមានរៀបចំកម្មវិធីបង្វឹក និងការណែនាំមួយស្ដីអំពី «ការធ្វើធុរកិច្ចតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច» កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៖ ២ៈ០០នាទីរសៀល ដល់ម៉ោង៖ ០៤ៈ០០នាទីល្ងាច ទីតាំង៖ នៅការិយាល័យកណ្ដាលសមាគសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា

Additional Information: សូមបញ្ជក់៖​ អ្នកចូលរួមដោយផ្ទាល់ និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ