ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (E-Commerce)

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (E-Commerce)

កាលបរិច្ឆេទ: Sun 10th Jul 2022
Start Time: ០8:00am
End Time:
ទីតាំង:
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា
Target Group: សិស្ស និស្សិត និងម្ចាស់អាជីវកម្ម

សិក្ខាសាលាជាស៊េរីវគ្គទី៥ ស្តីពី ការជំរុញសហគ្រិនភាពជាយុវជនក្រោមប្រធានបទ ”ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (E-Commerce)”។ សិក្ខាសាលានេះរៀបចំឡើងដើម្បីឱ្យយុវជន ក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការធ្វើអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិក ក៏ដូចជាការចាប់យកឱកាសក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មតាមបែបផែនថ្មី។ សិក្ខាសាលាជាស៊េរីវគ្គទី៥ នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តដល់យុវជន សិស្ស និស្សិត និងសាធារណៈជនដូចខាងក្រោម៖ - យល់ដឹងពីច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ និងគោលនយោបាយ នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក - ស្វែងយល់អំពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មក្នុងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក - ស្វែងយល់អំពីការចាប់ផ្តើមធ្វើអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក - ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្នុងយុគសម័យឌីជីថល - យល់ដឹងអំពីបទពិសោធន៍ បញ្ហាប្រឈម ដំណោះស្រាយ និងភាពជោគជ័យពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ