ការផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជន

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជន

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 11th Dec 2021
Start Time:
End Time:
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធហ្សូម
ទូរស័ព្ទ: 015 728 123 / 011 888 522
អ៊ីមែល:
Organizer: វិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

ជួបជាមួយលោក​គ្រូ Chhuon Sereyvichet - ឈួន សេរីវិចិត្រ អគ្គនាយកបុរីរតនសម្បតី ច្រកព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ភូមិដូង-បានឡែម ក្នុងកម្មសិក្សាអំពីការផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជន ជំនាន់ទី២តាមរយៈអនឡាញ ចុះឈ្មោះចូលរៀនឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានតម្លៃពិសេស។ ផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេស: 75$ វគ្គបណ្តុៈបណ្ដាលនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ ១១​- ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Additional Information: ព័ត៍មានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗសូមចុច https://t.me/edicambodia

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ