ការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងយុគសម័យឌីជីថល

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងយុគសម័យឌីជីថល

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 7th Oct 2022
Start Time: ០៨ៈ០០ យប់
End Time: ០៩ៈ៣០ យប់
ទីតាំង: កម្មវិធីហ្សូម Zoom
ទូរស័ព្ទ: ០៩៦ ៣០២ ៣២១៤
អ៊ីមែល:
Organizer: ក្រុមការងារក្រុមសន្សំប្រាក់នារី និងគម្រោង WEE Project
Target Group: សាធារណជន

ក្រុមការងារក្រុមសន្សំប្រាក់នារី និងគម្រោង WEE Project មានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចែករំលែកចំណេះដឹងប្រចាំខែតុលា ក្រោមប្រធានបទ៖ "ការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងយុគសម័យឌីជីថល" ដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយសលោកជំទាវ ជា រដ្ឋា ជាស្ថានិករបស់ក្រុមហ៊ុន Khmum eShop។ បងប្អូនជាសមាជិកក្តី មិនមែនជាសមាជិកក្តី ដែលមានបំណងបង្កើន ចំណេះដឹង ចងបណ្តាញ ចង់ស្វែងយល់ពីក្រុមសន្សំប្រាក់នារី និងគម្រោង WEE Project អាចអញ្ជើញចូលរួមដោយសេរីតាមកម្មវិធីដូចខាងក្រោម៖ កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី 7 តុលា ២០២២ ពេលវេលា៖ ២០:០០ ដល់ ២១:៣០យប់ ទីតាំង៖ កម្មវិធីហ្សូម Zoom

Additional Information: សូមចូលរួមតាមលីងនេះ៖ Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87273634014 Meeting ID: 872 7363 4014

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ