ការរៀបចំផែនការផុស

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការរៀបចំផែនការផុស

កាលបរិច្ឆេទ: Wed 27th Apr 2022
Start Time: 07:00 PM
End Time: 08:30 PM
ទីតាំង: ហ្វេសប៊ុក ផេក WE Act Cambodia
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: WE Act Cambodia
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

តើមានវិធីសាស្រ្ដអ្វីដើម្បីឲ្យហ្វេសប៊ុកផេករបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម អាចផ្សព្វផ្សាយពីសេវាកម្មរបស់ខ្លួនបានទៅដោយមានប្រសិទ្ធភាព? ជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រី វីរៈ បុណ្ណារ័ត្ន គ្រូបង្គោលទីផ្សារឌីជីថល ដែលនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទ៖ «ការរៀបចំផែនការផុស» តាមរយៈការឡាយផ្ទាល់ពីហ្វេសប៊ុកផេក WE Act Cambodia ។ សូមកុំភ្លេចចូលរួមតាមដានទាំងអស់គ្នា នៅថ្ងៃសុក្រ ទី 27 ខែមេសា ខាងមុខនេះ វេលាម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8:30 យប់។ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងៗ អាចសួរសំណួររបស់អ្នកក្នុងប្រអប់សារ WE Act Cambodia ។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ