ការវិភាគលើទិន័យខាងក្នុងរបស់ហ្វេសបុកផេក

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការវិភាគលើទិន័យខាងក្នុងរបស់ហ្វេសបុកផេក

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 21st Jan 2022
Start Time: 02:00 PM
End Time: 04:00 PM
ទីតាំង: ឡាយផ្ទាល់ពីហ្វេសប៊ុកផេក WE Act Cambodia​
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: We Act Cambodia
Target Group: សាធារណជន

តើការធ្វើទីផ្សារឌីជីថលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណា? តើអ្នកគួរមានគន្លឹះអ្វីខ្លះ ដើម្បីឲ្យការផ្សព្វផ្សាយតាមឌីជីថលរបស់អ្នក មានប្រសិទ្ធិភាពល្អ និងជោគជ័យទៅថ្ងៃអនាគត? ជួបជាមួយគ្រូបង្គោល វិរៈ ប៊ុណ្ណារ័ត្ន គ្រូបង្គោលទីផ្សារឌីជីថល នៅថ្ងៃ សុក្រ ទី ២១ ខែ មករា ខាងមុខនេះ វេលាម៉ោង ២ ដល់ម៉ោង ៤រសៀល ដែលនឹងពិភាក្សាស្ដីអំពី " ការវិភាគលើទិន័យខាងក្នុងរបស់ហ្វេសបុកផេក" តាមរយៈការឡាយផ្ទាល់ពីហ្វេសប៊ុកផេក WE Act Cambodia​ ។ សូមកុំភ្លេចចូលរួមតាមដានទាំងអស់គ្នា! ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងៗ អាចទំលាក់សំណួររបស់អ្នកក្នុងប្រអប់សារ WE Act Cambodia ។ ព្រឹត្តិការណ៍ផេក៖ https://weactcambodia.org/km/events/seminar21012022/

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ