ការអនុវត្តគំរូនៃភាពជាអ្នក ដឹកនាំសហគ្រិន និងយុទ្ធសាស្រ្ត ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការអនុវត្តគំរូនៃភាពជាអ្នក ដឹកនាំសហគ្រិន និងយុទ្ធសាស្រ្ត ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 28th Jan 2022
Start Time: 10:35 AM
End Time: 11:05 AM
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធហ្សូម និងផ្សាយផ្តាល់តាម​Facebook
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: CJCC
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

ចាប់យកឱកាសដើម្បីសិក្សាពីអ្នកអនុវត្តន៍ផ្ទាល់ក្នុងវិស័យ ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច។ សូមរង់ចាំស្តាប់វគ្គរបស់លោក សុខ សុភមង្គល​​​​​ សហស្ថាបនិក និងជាអគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Codingate ក្រោមប្រធានបទ "ការអនុវត្តគំរូនៃភាពជាអ្នក ដឹកនាំសហគ្រិន និងយុទ្ធសាស្រ្ត ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច" នៃវេទិកាសហគ្រិន ២០២២។ 📅 ២៨ មករា​ ឆ្នាំ ​២០២២ ⏱ ១០:៣០នាទីព្រឹក ដល់ ១១:៤០នាទីព្រឹក 💻 តំណចុះឈ្មោះ៖ https://bit.ly/ENForum22Reg 👉 ចូលរួមក្នុងក្រុមតេលេក្រាម៖ https://t.me/ENForumOfficial 🌐 តាមដានព័ត៌មានវេទិកាសហគ្រិនតាមរយៈគេហទំព័រ៖​ https://enforum.cjcc.edu.kh

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ