ការអភិវឌ្ឍផែនការអាជីវកម្ម

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការអភិវឌ្ឍផែនការអាជីវកម្ម

កាលបរិច្ឆេទ: Wed 17th Aug 2022
Start Time: ០៨៖០០ ព្រឹក
End Time: ០៥៖០០​ ល្ងាច
ទីតាំង: ចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅសណ្ឋារគារ Don Bosco Hotel School ខេត្តព្រះសីហនុ តាមប្រព័ន្ធZoom សម្រាប់អ្នកចូលរួមនៅ ខេត្តកំពត កែប និងកោះកុង
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសាខាខេត្តព្រះសីហនុ
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

ការៀបចំផែនការអាជីវកម្ម មិនត្រឹមតែដាក់ បញ្ចូលព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលឆ្លើយតមនឹងតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់អ្នកនោះទេ តែអ្នកត្រូវដឹង ច្បាស់ពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍផែនការអាជីវកម្មដែលមានប្រសិទ្ធិភាព និងទាក់ទាញ។ ✌️ចាំអីទៀត! តោះចុះឈ្មោះចូលរួម វគ្គ បណ្តុះ បណ្តាល ស្តីពី "ការអភិវឌ្ឍផែនការអាជីវកម្ម" ពីអ្នកជំនាញរបស់យើង។ ចុះឈ្មោះចូលរួម 👇 - កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៧ សីហា ២០២២ - ពេលវេលា៖ ៨:០០ ព្រឹក-៥:០០ ល្ងាច - ទីតាំង៖ ចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅសណ្ឋារគារ Don Bosco Hotel School ខេត្តព្រះសីហនុ តាមប្រព័ន្ធZoom សម្រាប់អ្នកចូលរួមនៅ ខេត្តកំពត កែប និងកោះកុង - តម្លៃសិក្សា៖ 20$ រួមបញ្ចូលអាហារសម្រន់ និងអាហារថ្ងៃត្រង់ សម្រាប់អ្នកចូលរួមដោយផ្ទាល់ - ចុះឈ្មោះ៖ https://bit.ly/3zGwINR រៀបចំឡើង ដោយសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេង កម្ពុជាសាខាខេត្តព្រះសីហនុ ដែលទទួលបាន ការ ឧបត្ថម្ភថវិការ ពីសហគមន៍អឺរ៉ុប និងគាំទ្រ ដោយ អង្គការ Aide et Action.

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ