កិច្ចខិតខំជំរុញការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានរបស់ SME សម្រាប់ការបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

កិច្ចខិតខំជំរុញការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានរបស់ SME សម្រាប់ការបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 16th Dec 2021
Start Time: 08:30 AM
End Time:
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធហ្សូម
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្មធុនតូច និងមធ្យម

សូមណែនាំ កិច្ចពិភាក្សាទី២ អំពី ៖ "កិច្ចខិតខំជំរុញការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានរបស់ SME សម្រាប់ការបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ” 📌វាគ្មិនកិត្តិយស៖ ១. បណ្ឌិត ឆូវ សុមេធា អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ២. ឧកញ៉ា តែ តាំងប៉ ប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ៣. Ms. Benita Ainabe អ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ នៃផ្នែកការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងពាណិជ្ជកម្ម នៃនាយកដ្ឋានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) អ្នកសម្របសម្រួល ៖ លោក Paul Martin ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ប្រចាំតំបន់ នៃមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មូលធនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNCDF) សូមរង់ចាំទស្សនា និងស្វែងយល់លម្អិតនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី “សេវាធានាឥណទាន៖ អត្ថប្រយោជន៍ និងឱកាស ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម” នៅថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ ដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅវេលាម៉ោង ៨និង៣០នាទីព្រឹក តាមរយៈ Zoom និងការផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រហ្វេសប៊ុក។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ