កិច្ចពិភាក្សា Account & Key Account Management

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

កិច្ចពិភាក្សា Account & Key Account Management

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 25th Nov 2022
Start Time: ៨ព្រឹក
End Time: ៩ៈ៣០ ព្រឹក
ទីតាំង: ហ្វេសប៊ុកផេក សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: (+855) 16 999 762/ 70 263 864
អ៊ីមែល: secretariat@yeacambodia.org
Organizer: សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា
Target Group: សាធារណៈជន

សូមជំរាបសួរបងៗសមាជិកសមាជិកាសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ចូលរួមទទួលទានកាហ្វេតាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូម ដើម្បីជជែកពីអាជីវកម្មនៅក្នុងកម្មវិធី កិច្ចសន្ទនាកាហ្វេ (Friday Coffee Talk) ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង បង្កើតបណ្តាញអាជីវកម្ម និងទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ សប្ដាហ៍នេះ លោក ទេព សារិទ្ធ, ចូលរួមចែករំលែកពីប្រធានបទ៖ Account & Key Account Management ហើយសមាជិក- សមាជិកាទាំងអស់អាចចូលរួមចែករំលែកព័ត៌មានផ្សេងៗពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និងចូលរួមជជែកពីប្រធានបទរបស់យើងនៅខាងលើ។ 🗓 កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ⏱ វេលាម៉ោង៖ ៨:០០ ដល់ ៩:៣០នាទីព្រឹក

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ