កិច្ចសន្ទនាកាហ្វេ (Friday Coffee Talk) ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង បង្កើតបណ្តាញអាជីវកម្ម  និងទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

កិច្ចសន្ទនាកាហ្វេ (Friday Coffee Talk) ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង បង្កើតបណ្តាញអាជីវកម្ម និងទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 19th Aug 2022
Start Time: ០៨៖០០ព្រឹក
End Time: ០៩៖៣០ព្រឹក
ទីតាំង: ទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: ០៧០ ២៦៣ ៨៦៤
អ៊ីមែល:
Organizer: សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា
Target Group: សាធារណជន

សូមជំរាបសួរបងៗសមាជិកសមាជិកាសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ចូលរួមទទួលទានកាហ្វេ និងជជែកពីអាជីវកម្មនៅក្នុងកម្មវិធី កិច្ចសន្ទនាកាហ្វេ (Friday Coffee Talk) ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង បង្កើតបណ្តាញអាជីវកម្ម និងទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ សប្ដាហ៍នេះ លោក អ៊ឹម ច័ន្ទក្រស្នា ចូលរួមចែករំលែកពីប្រធានបទ៖ Practical Marketing and HR Skill-Set in Digital Age ហើយសមាជិក- សមាជិកាទាំងអស់អាចចូលរួមចែករំលែកព័ត៌មានផ្សេងៗពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និងចូលរួមជជែកពីប្រធានបទរបស់យើងនៅខាងលើ។ 🗓 កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ⏱ វេលាម៉ោង៖ ៨:០០ ដល់ ៩:៣០នាទីព្រឹក សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០៧០ ២៦៣ ៨៦៤

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ