កំហុសឆ្គងក្នុងអាជីវកម្ម

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

កំហុសឆ្គងក្នុងអាជីវកម្ម

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 9th Dec 2022
Start Time: ០៨ៈ០០ព្រឹក
End Time: ០៩ៈ៣០ព្រឹក
ទីតាំង: ការិយាល័យសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា និងតាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូម
ទូរស័ព្ទ: (+855) 16 999 762/ 70 263 864
អ៊ីមែល: secretariat@yeacambodia.org
Organizer: សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា
Target Group: សមាជិក- សមាជិកាសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា និងសាធារណះជន

សូមជំរាបសួរបងៗសមាជិកសមាជិកាសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ចូលរួមទទួលទានកាហ្វេនៅការិយាល័យសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា និងតាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូម ដើម្បីជជែកពីអាជីវកម្មនៅក្នុងកម្មវិធី កិច្ចសន្ទនាកាហ្វេ (Friday Coffee Talk) ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង បង្កើតបណ្តាញអាជីវកម្ម និងទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ សប្ដាហ៍នេះសមាជិក- សមាជិកាអាចចូលរួមចែករំលែកពីប្រធានបទ៖ កំហុសឆ្គងក្នុងអាជីវកម្ម ហើយសមាជិក- សមាជិកាទាំងអស់អាចចូលរួមចែករំលែកព័ត៌មានផ្សេងៗពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ 🗓 កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ⏱ វេលាម៉ោង៖ ៨:០០ ដល់ ៩:៣០នាទីព្រឹក

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ