គន្លឹះបង្កើនភាពអង់អាចក្នុងអាជីវកម្ម និងសង្គម

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

គន្លឹះបង្កើនភាពអង់អាចក្នុងអាជីវកម្ម និងសង្គម

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 6th Oct 2023
Start Time: ០៧ៈ៣០ យប់
End Time: ០៩ៈ០០ យប់
ទីតាំង: សាខាសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយខេត្តសៀមរាប
អ៊ីមែល: cweasiemreapchapter@gmail.com
Organizer: សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា គ្លីនិកដំណោះស្រាយអាជីវកម្ម សាខាសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយខេត្តសៀមរាប
Target Group: សហគ្រិន និងសាធារណៈជន

ប្រធានបទ « គន្លឹះបង្កើនភាពអង់អាចក្នុងអាជីវកម្ម និងសង្គម » 💪💪 *ផ្តោតលើជំនាញក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម និងភាពក្លាហានក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ✌️ 😍កម្មវិធីនេះនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃសុក្រ ទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងការផ្ដល់ជូននូវចំណេះដឹងបន្ថែមដល់និស្សិត នៅសាខាសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ខេត្តសៀមរាបBuild Bright University, Siem Reap Campus 🫶ជួបជាមួយទីប្រឹក្សា និងគ្រូបង្វឹកដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងអាជីវកម្មជាច្រើនឆ្នាំ - អ្នកស្រី ដួង សុភាព - អ្នកស្រី ងី សុវណ្ណធីតា ដែលមានអ្នកសម្របសម្រួល អ្នកស្រី ពៅ សុធា *លើសពីនេះទៀត យើងនិងមានការចែកជូននូវ -ខិត្តប័ណ្ណ -កាតផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់៣០នាទីដោយឥតគិតថ្លៃអំពីផលិតផល និងសេវាកម្មផងដែរ។

Additional Information: Telegram Channel https://t.me/Business168

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ