គិតរហ័ស សម្រេចចិត្តលឿន

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

គិតរហ័ស សម្រេចចិត្តលឿន

កាលបរិច្ឆេទ: Tue 15th Feb 2022
Start Time: 02:00 PM
End Time: 03:00 PM
ទីតាំង: ទំព័រហ្វេសប៊ុកវិទ្យុ FM 102
ទូរស័ព្ទ: 012 527 102 /015 720 102/097 82 90 102
អ៊ីមែល:
Organizer: FASMEC
Target Group: សាធារណជន

ប្រធានបទ ៖ គិតរហ័ស សម្រេចចិត្តលឿន ................................. វាគ្មិនកិត្តិយស: លោកស្រី លី សូរិយា ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Red Hat Cambodia អ្នកសម្របសម្រួល: អ្នកនាង អេនណា និង លោក សុរិយ ទូរសព្ទចូលរូមកម្មវិធី:012 527 102 /015 720 102/097 82 90 102 ឬតាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុកវិទ្យុ FM 102 ។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ