គំនិតធុរកិច្ច និងវិធីជ្រើសរើសអាជីវកម្មមួយដែលល្អបំផុត

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

គំនិតធុរកិច្ច និងវិធីជ្រើសរើសអាជីវកម្មមួយដែលល្អបំផុត

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 17th Sep 2022
Start Time: 08:00am
End Time: 04:00pm
ទីតាំង: ការិយាល័យសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: 078 96 20 20
អ៊ីមែល:
Organizer: សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា
Target Group: សហគ្រិនស្រ្តី

ជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ! ជំរាបសួរសមាជិកសមាជិកាសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជាជាទីគោររពរាប់អាន​ សមាគមនឹងមានរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលា យេនឌ័រ និងសហគ្រិនភាពរួមគ្នាឆ្ពោះទៅមុខក្រោមប្រធានបទស្តីពី​ "គំនិតធុរកិច្ច និងវិធីជ្រើសរើសអាជីវកម្មមួយដែលល្អបំផុត" កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង៖ ០៨ៈ០០នាទីព្រឹក ​ដល់ម៉ោង ៤ៈ០០នាទីល្ងាច ទីតាំង៖ នៅការិយាល័យសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ