វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 22nd Feb 2024
Start Time: ៨ព្រឹក
End Time: ៥រសៀល
ទីតាំង: ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: ​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​
Target Group: សម្រាប់អ្នករស់នៅ និងធ្វើអាជីវកម្មនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី និងស្រ្តី ជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានលើកទឹកចិត្តអោយចូលរួម

[វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី] ⛰🇰🇭 សម្រាប់អ្នករស់នៅ និងធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី ដែលជាសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម អាចចូលរួម «វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ»​ បាន ដើម្បីឈ្វេងយល់បន្ថែមអំពីដំណើរការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម ការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់អាជីវកម្ម គន្លឹះសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិត និងការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម។ ប្រធានបទ៖ -ដំណើរការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម និងការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់អាជីវកម្ម -គន្លឹះសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិត -ការបង្កើតមាតិកា និងប្រើប្រាស់មុខងារប៊ូស (Boosting) នៅលើបណ្ដាញសង្គម

Additional Information: ផុតកំណត់​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៨​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០២៤ ​បញ្ជាក់​៖​ អង្គការ​អូ​ឌី​ស៊ី​ នឹង​ទាក់ទង​ទៅ​បេក្ខភាព​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។​

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ