វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម និងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម និងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 22nd Dec 2023
Start Time: ៨ព្រឹក
End Time: ៥រសៀល
ទីតាំង: សណ្ឋាគារសាន់វ៉េ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)
Target Group: សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដែលមានបំណងចង់ឈ្វេងយល់បន្ថែមអំពីដំណើរការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម គំរូអាជីវកម្ម ការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម និងសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិត អាចចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយពួកយើងបាន។ ប្រធានបទ៖ -​​ ដំណើរការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម - គំរូអាជីវកម្ម 2.0 - ការបង្កើតមាតិកា និងប្រើប្រាស់មុខងារប៊ូស (Boosting)នៅលើបណ្ដាញសង្គម - គន្លឹះសុវត្ថិភាពអុិនធឺណិត ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥រសៀល សណ្ឋាគារសាន់វ៉េ ភ្នំពេញ

Additional Information: 👉 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល៖ http://tinyurl.com/a6mfap7w 👉 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោង៖ http://tinyurl.com/wpbs5sfy

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ