វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល លើការបង្កើនជំនាញឌីជីថល និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច (E-Commerce

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល លើការបង្កើនជំនាញឌីជីថល និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច (E-Commerce

កាលបរិច្ឆេទ: Sun 10th Dec 2023
Start Time:
End Time:
ទីតាំង: TBC
ទូរស័ព្ទ: 099 888 737
Organizer: IDEAS Project Cambodia
Target Group: សហគ្រិនស្រ្តី

ប្រកាសជ្រើសរើសសិក្ខាកាមសហគ្រិនស្រី្ត ដើម្បីចូលរួម "វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល លើការបង្កើនជំនាញឌីជីថល និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច (E-Commerce)" ➡️ជួបជាមួយគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលជាង១០រូប មកពីវិស័យឯកជន និងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដែលនឹងសិក្សារ ស្វែងយល់អំពី៖ ✅ ផ្នត់គំនិតភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហគ្រិន ✅ គម្រូអាជីវកម្ម និង វឌ្ឍនភាពនៃអតិថិជន ✅ ទម្រង់ទីផ្សារឌីជីថល ✅ បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់អាជីវកម្មបែបអេឡិចត្រូនិច ✅ ហិរញ្ញប្បទានអាជីវកម្ម ✅ ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ​អាជីវកម្ម (មូលដ្ឋាន) 📌 លោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យតាមតំណភ្ជាប់ដោយគ្រាន់តែចុច Link ឬស្កេន QR code និងជួយចែករំលែកបន្ត ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដែលមានអាជីវកម្ម និងត្រូវការពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែម!

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ