ជជែកចែករំលែកអំពីអាជីវកម្ម”  BM Business Forum

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ជជែកចែករំលែកអំពីអាជីវកម្ម” BM Business Forum

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 20th May 2023
Start Time: 2:00 pm
End Time: 6:00 pm
ទីតាំង: Street 300 Preak Prash Sdach, Battambang City. Cambodia.
ទូរស័ព្ទ: www.bminvestconsult.com
អ៊ីមែល: info@bminvestconsult.com
Organizer: www.bminvestconsult.com
Target Group: https://t.me/+wikCVEt5EFNkNTNl

វេទិកាជជែកចែករំលែកអំពីអាជីវកម្ម” BM Business Forum ។ពួកយើងនិងធ្វើការចែករំលែក ៖ -បញ្ហាប្រឈមក្នុងការដំណើការ អាជីវកម្ម ក្នុងស្ថានភាពក្រោយ Covid-19 -បង្កើតឱកាសសម្រាប់អាជីវកម្ម -គំនិតថ្មីៗ និង ដំណោះស្រាយនានាស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង ។ លើសពីនេះ

Additional Information: 🎉ត្រឡប់មកវិញម្តងទៀតហើយ ! “ វេទិកាជជែកចែករំលែកអំពីអាជីវកម្ម” BM Business Forum ។ពួកយើងនិងធ្វើការចែករំលែក ៖ 🔑បញ្ហាប្រឈមក្នុងការដំណើការ អាជីវកម្ម ក្នុងស្ថានភាពក្រោយ Covid-19 🔑បង្កើតឱកាសសម្រាប់អាជីវកម្ម 🔑គំនិតថ្មីៗ និង ដំណោះស្រាយនានាស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង ។ លើសពីនេះ អ្នកចូលរួមក៏អាច ចូលរួមជាគំនិត មានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជាមួយសិក្ខាកាមផ្សេងៗ ទទួលបាននៅចំណេះដឹងពីគ្នាបន្ថែមផ្សេងៗទៀត ។ 🕹ចូលរួមជាមួយជាមួយយើងខ្ញុំ ៖ ឥឡូវនេះដោយឥតគិតថ្លៃ 👇🏻 📩 https://t.me/+wikCVEt5EFNkNTNl 🏢ទីតាំង ៖ សណ្ឋាគារ ឃីញហ្វី (Kingfy Hotel) បាត់ដំបង ស្របស្ទឹងសង្កែរ ហួសសួន សខេង 500 ម៉ែត្រ។ https://www.google.com/maps/d/viewer... 🗓ថ្ងៃទី 20 ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ទីរួមខេត្តបាត់ដំបង ⏰ម៉ោង ៖ 2:00-6:00 ល្ងាច -------------------------------------------------- ☎️098 478 292/078 755 447 BM Business Forum Street 300 Preak Prash Sdach, Battambang City. Cambodia. info@bminvestconsult.com www.bminvestconsult.com

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ