ជំនាញទីផ្សារឌីជីថល យុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់អាជីវកម្មដើម្បី ការរីកចម្រើន និងម៉ាកយីហោផ្ទាល់ខ្លួន

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ជំនាញទីផ្សារឌីជីថល យុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់អាជីវកម្មដើម្បី ការរីកចម្រើន និងម៉ាកយីហោផ្ទាល់ខ្លួន

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 24th Nov 2023
Start Time: ៨ព្រឹក
End Time: ៤រសៀល
ទីតាំង: Caritas Phnom Penh Headquater
ទូរស័ព្ទ: 016 559 058
អ៊ីមែល: Info@cambodiaebusiness.com
Organizer: សមាគមធុរកិច្ចអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជា (CEA)
Target Group: សាធារណជន

តម្លៃបណ្តុះបណ្តាល៖ បញ្ចុះតម្លៃ 50% សម្រាប់ការចុះឈ្មោះដំបូង (10 នាក់ 0nly) - សមាជិក៖ 30 ដុល្លារ - គ្មានសមាជិក៖ 60 ដុល្លារ គ្រូបង្គោល៖ លោក យ៉ន សុភារិទ្ធ សហស្ថាបនិក និងនាយកគ្រប់គ្រង Bizkhmer Digital Media គោលបំណង៖ ស្វែងយល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទីផ្សារឌីជីថល និងតម្លៃរបស់វានៅក្នុងបរិយាកាសអាជីវកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។

Additional Information: តម្លៃបណ្តុះបណ្តាល៖ បញ្ចុះតម្លៃ 50% សម្រាប់ការចុះឈ្មោះដំបូង (10 នាក់ 0nly) - សមាជិក៖ 30 ដុល្លារ - គ្មានសមាជិក៖ 60 ដុល្លារ

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ