ជំនាញ និងយុទ្ធសាស្រ្តលក់ដើម្បីជោគជ័យក្នុងសម័យឌីជីថល

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ជំនាញ និងយុទ្ធសាស្រ្តលក់ដើម្បីជោគជ័យក្នុងសម័យឌីជីថល

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 27th Nov 2021
Start Time: 14:00
End Time: 15:00
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធហ្សូម
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: Enricher Talk
Target Group: សាធារណៈជន

ចង់ដឹងពីការធ្វើទីផ្សារ និងការលក់បែបទំនើប សម័យកាលឌីជីថលមែនទេ? តើការលក់ក្នុងសម័យឌីជីថល និងការលក់បែបបុរាណខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ? ដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់របស់លោកអ្នក សូមចុច Link ឬស្កេន QR Code ខាងក្រោមដើម្បីចុះឈ្មោះស្វែងយល់បន្ថែមពី លោក ហុង ណូរ៉ា នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា វេលាម៉ោង ២:០០ រសៀល ដល់ម៉ោង ៣:០០ រសៀល ដោយឥតគិតថ្លៃ តាមរយៈកម្មវិធី Zoom ទាំងអស់គ្នា : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd7TKDcSIqxY6.../viewform

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ