ជំនួបម្ចាស់អាជីវកម្ម លើកទី៤” និង “ជំនួបរវាង សហគ្រាសធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ជាមួយ គ្រឹះសា្ថនហិរញ្ញវត្ថុ លើកទី២

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ជំនួបម្ចាស់អាជីវកម្ម លើកទី៤” និង “ជំនួបរវាង សហគ្រាសធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ជាមួយ គ្រឹះសា្ថនហិរញ្ញវត្ថុ លើកទី២

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 7th Oct 2022
Start Time: ១:៣០ ថ្ងៃត្រង់
End Time: ៧:៣០ ល្ងាច
ទីតាំង: សណ្ឋាគារអូឡាំព្យា ទីក្រុងភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: (+855) 16 999 762/ 70 263 864
អ៊ីមែល: secretariat@yeacambodia.org
Organizer: សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេ? រួសរាន់ឡើងចុះឈ្មោះចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃពីឥឡូវនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ នៅក្នុងកម្មវិធី “ជំនួបម្ចាស់អាជីវកម្ម លើកទី៤" និង "ជំនួបរវាង សហគ្រាសធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ជាមួយ គ្រឹះសា្ថនហិរញ្ញវត្ថុ លើកទី២”។ • កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ • ពេលវេលា៖ ១:៣០ថ្ងៃត្រង់-៧:៣០ល្ងាច • ទីតាំង៖ សណ្ឋាគារអូឡាំព្យា ទីក្រុងភ្នំពេញ • ចុះឈ្មោះចូលរួមឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២៖ https://bit.ly/3RY4HJz (Cocktail receptions នឹងផ្តល់ជូន) សហការរៀបចំដោយ សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ដោយមានការគាំទ្រពី គម្រោងសហគ្រិននារីសកម្ម (WE Act) ក្រោមជំនួយពី ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) តាមរយៈអង្គការផេកកម្ពុជា (PACT Cambodia) សហគ្រិនខ្មែរ និង Diamond Sponsors: Advanced Bank of Asia Limited, Agricultural and Rural Development Bank, Canadia Bank Plc. និង SME Bank of Cambodia Plc.

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ