ដំណើរការនៃការនាំចូល និងនាំចេញទំនិញ ដែលនឹងផ្ដោតលើព័ត៌មាននៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់ពន្ធ និងគយ។

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ដំណើរការនៃការនាំចូល និងនាំចេញទំនិញ ដែលនឹងផ្ដោតលើព័ត៌មាននៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់ពន្ធ និងគយ។

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 26th Jan 2024
Start Time: ០៨ព្រឹក
End Time: ៩:៣០ព្រឹក
ទីតាំង: Floor 19th, Young Entrepreneurship Development Center
ទូរស័ព្ទ: ០៧០ ២៦៣ ៨៦៤
អ៊ីមែល:
Organizer: សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា
Target Group: សាធារណៈជន

ចូលរួមទទួលទានកាហ្វេក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាកាហ្វេ (Friday Coffee Talk) ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង បង្កើតបណ្តាញអាជីវកម្ម និងទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយ លោកស្រី តឹក សុភាព ដែលនឹងចែករំលែកពីប្រធានបទ៖ ដំណើរការនៃការនាំចូល និងនាំចេញទំនិញ ដែលនឹងផ្ដោតលើព័ត៌មាននៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់ពន្ធ និងគយ។ 🗓 កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ⏱ វេលាម៉ោង៖ ៨:០០ ដល់ ៩:៣០នាទីព្រឹក 📍ទីតាំង: Floor 19th, Young Entrepreneurship Development Center

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ