ដំណោះស្រាយ និងផែនការស្ដារអាជីវកម្ម សម្រាប់សហគ្រិនស្រ្តី

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ដំណោះស្រាយ និងផែនការស្ដារអាជីវកម្ម សម្រាប់សហគ្រិនស្រ្តី

កាលបរិច្ឆេទ: Mon 20th Dec 2021
Start Time: 05:30 PM
End Time: 09:00 PM
ទីតាំង: សណ្ឋាគារឯករាជ្យ ខេត្តព្រះសីហនុ
ទូរស័ព្ទ: 096 334 8935
អ៊ីមែល: program@yeacambodia.org
Organizer: សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា
Target Group: សហគ្រិនស្រ្តី

ដំណឹងល្អ សម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី នៅខេត្តព្រះសីហនុ! 👍 ការផ្តល់ជូនពិសេសពីសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី ដែលកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាអាជីវកម្ម របៀបដែលរៀបចំផែនការស្តារ និងត្រៀមអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនាពេលអនាគត។ នេះជាកម្មវិធី សម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី៣០រូប ដែលមានឆន្ទៈអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ! ****** 🗓 កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ⏱ ពេលវេលា៖ ៥:៣០ល្ងាច - ៩:០០យប់ 🏛 ទីតាំង៖ សណ្ឋាគារឯករាជ្យ ខេត្តព្រះសីហនុ 👉 ចុះឈ្មោះចូលរួមតាមតំណភ្ជាប់៖ https://bit.ly/3DIFBqh រឺស្កេនQR Code 👉 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ Telegram Group របស់យើង៖ https://t.me/+tC_iC9XW2ZRhNDM9 រៀបចំដោយ សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ដោយមានឧបត្ថម្ភថវិកាពី ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID តាមរយៈ PACT Cambodia

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ