តម្រូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់ជំនាញឌីជីថលនៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

តម្រូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់ជំនាញឌីជីថលនៅកម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ: Tue 14th Dec 2021
Start Time: 08:30 AM
End Time: 11:00 AM
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធហ្សូម
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: យូអិនឌីភី ប្រចាំកម្ពុជា
Target Group: សាធារណៈជន

យូអិនឌីភី មានកិត្តិយសប្រកាសអំពី ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនូវរបាយការណ៍ស្តីអំពី «តម្រូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់ជំនាញឌីជីថលនៅកម្ពុជា» សូមអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើង 🗓 ថ្ងៃអង្គារ ទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ⏰ វេលាម៉ោង ០៨:៣០ ដល់ម៉ោង ១១:០០នាទី ព្រឹក 💻 តាមរយៈកម្មវិធី Zoom 👉 ចុះឈ្មោះចូលរួមឥលូវនេះ៖ https://bit.ly/3IysNGg 💡កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍដ៏រឹងមាំ និងដ៏យូរអង្វែងរបស់កម្ពុជា នៅក្នុងបរិបទនៃបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី ៤ ពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការបង្កើនការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ច និងផលិតភាពរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះ ការវាយតម្លៃស្តីពីតម្រូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់ជំនាញឌីជីថល និងព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ក៏ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមចំពោះការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលពេញលេញ និងការត្រៀមលក្ខណៈនៃកម្លាំងពលកម្មជំនាញដោយភាគីពាក់ព័ន្ធនានា គឺជាជំហានដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅមុខរបស់កម្ពុជា។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ