តួនាទីរបស់ស្រ្តីក្នុងការសម្រេចបានជោគជ័យលើវិស័យអាជីវកម្ម និងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

តួនាទីរបស់ស្រ្តីក្នុងការសម្រេចបានជោគជ័យលើវិស័យអាជីវកម្ម និងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 24th Dec 2021
Start Time: 01:30 PM
End Time: 05:00
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធអនឡាញ ហ្ស៊ូម
ទូរស័ព្ទ: 078 96 20 20 / 023 22 43 46
អ៊ីមែល:
Organizer: សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា
Target Group: សហគ្រិនស្រ្តី

ជំរាបសួរសមាជិកសមាជិកានៃសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជាជាទីគោរពរាប់អាន! សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា នឹងមានត្រៀមរៀបចំកម្មវិធីទិវាសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជាតាមអនឡាញហ្ស៊ូមក្រោមប្រធានបទស្តីពី "តួនាទីរបស់ស្រ្តីក្នុងការសម្រេចបានជោគជ័យលើវិស័យអាជីវកម្ម និងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព" ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ១៣ៈ០០រសៀល ដល់ម៉ោង ១៧ៈ០០ល្ងាច តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ ហ្ស៊ូម តំណភ្ជាប់សម្រាប់ចុះឈ្មោះ https://us02web.zoom.us/.../tZMkd... តំណភ្ជាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី https://us02web.zoom.us/j/87908446392... Meeting ID: 879 0844 6392 Passcode: 282079

Additional Information: Meeting ID: 879 0844 6392 Passcode: 282079

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ