តួនាទីអាជីវកម្មក្នុងក្របខណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

តួនាទីអាជីវកម្មក្នុងក្របខណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

កាលបរិច្ឆេទ: Sun 18th Sep 2022
Start Time: ៣រសៀល
End Time: ៥ល្ងាច
ទីតាំង: ចូលរួមតាមរយៈហ្សូម
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: អង្គការ ផេក ប្រចាំកម្ពុជា ក្រោមគម្រោងនារីសកម្ម (WE Act)
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

ក្រុមការងារកម្មវិធីយុវជនច្នៃប្រឌិត និងបណ្ដុះគំនិតអាជីវកម្មរបស់អង្គការផេពភី រីករាយក្នុងការអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់ក្នុង វេទិកាពិភាក្សាអំពីធុរកិច្ចលើកចុងក្រោយសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ លើប្រធានបទ «តួនាទីអាជីវកម្មក្នុងក្របខណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព»។ ជួបជាមួយវាគ្មិន៖ លោក បណ្ឌិត ហេងប៊ុនសុង នាយកមជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកសម្រាប់នវានុវត្ដន៍អប់រំ និងអ្នកស្រី ស្រ៊ុន សុខលីម ជាម្ចាស់អាជីវកម្ម Eleven One Kitchen នឹងរៀនឈ្វេងយល់អំពីតួនាទីអាជីវកម្ម ក្នុងក្របខណ្ឌគោលដៅ អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ។ 📌ទីតាំង៖ ចូលរួមតាមរយៈហ្សូម ! 📅កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ ចាប់ពីម៉ោង ៣ រសៀល ដល់ម៉ោង ៥ល្ងាច

Additional Information: សូមចុះឈ្មោះតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះឱ្យបានមុនថ្ងៃទី១៧ នៅវេលាម៉ោង៥ល្ងាច

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ