តួនាទី និងសកម្មភាពរបស់មន្ទីរក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុក និងការចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

តួនាទី និងសកម្មភាពរបស់មន្ទីរក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុក និងការចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង

កាលបរិច្ឆេទ: Tue 24th May 2022
Start Time: 08:00am
End Time: 11:30am
ទីតាំង: The Factory Phnom Penh
ទូរស័ព្ទ: 078 96 20 20
អ៊ីមែល: info@cweacambodia.org
Organizer: សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា
Target Group: សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង

ជំរាបសួរបងៗសមាជិការរបស់សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជាទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់! សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជានឹងមានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ និងការពិភាក្សាថ្នាក់ខេត្តមួយស្តីពី៖ តួនាទី និងសកម្មភាពរបស់មន្ទីរក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុក និងការចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង - កាលបរិច្ឆេទ: ២៤ ឧសភា ២០២២ - វេលាម៉ោង: ៨ៈ០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១១ៈ៣០ព្រឹក - ទីកន្លែង៖ The Factory Phnom Penh សូមចុះឈ្មោះតាមតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ https://forms.gle/ki6JZDu5rTUSpP2P9 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 078 96 20 20

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ