តើត្រូវប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គីសនីយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីចំណេញថវិកា?

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

តើត្រូវប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គីសនីយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីចំណេញថវិកា?

កាលបរិច្ឆេទ: Wed 10th Aug 2022
Start Time: 01:00PM
End Time: 03:00PM
ទីតាំង: អនឡាញហ្ស៊ូម
អ៊ីមែល:
Organizer: SHE Investment
Target Group: សាធារណជន

តើបងប្អូនចង់ដឹងពីវិធីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសន្សំប្រាក់បន្ថែមដែរឬទេ? 👉កុំភ្លេចចូលរួមសិក្ខាសាលាដំបូងរបស់យើងដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយស #លោក_សន_វិបុល ជាអ្នកស្រាវជ្រាវ និងសាស្ត្រាចារ្យនៃដេប៉ាតឺម៉ង់គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានធម្មជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ដែលលោកនឹងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងផ្សេងៗស្តីពីប្រសិទ្ធភាពថាមពលជាមួយនឹង #គន្លឹះ #សន្សំថវិកា សម្រាប់គ្រួសារ និងអាជីវកម្ម។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ