តើអ្វីទៅជាKhmerSME MATCH?

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

តើអ្វីទៅជាKhmerSME MATCH?

កាលបរិច្ឆេទ: Mon 1st Apr 2024
Start Time: ៣រសៀល
End Time: ៤រសៀល
ទីតាំង: តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Microsoft Team
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: គេហទំព័រKhmerSME
Target Group: សាធារណជន

លោកអ្នកកំពុងស្វែងរកដៃគូអាជីវកម្ម និងទីផ្សារដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលមែនទេ? លោកអ្នកធ្លាប់បានដឹងពីថ្នាលផ្គូផ្គងអាជីវកម្មKhmerSME MATCH តែមិនទាន់ជ្រាបច្បាស់ និងប្រាកដថាថ្នាលនេះនឹងជួយអ្វីបានខ្លះដល់អាជីវកម្មលោកអ្នកមែនទេ? 📣តោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាមួយកម្មវិធីបទបង្ហាញអំពីថ្នាលផ្គូផ្គងអាជីវកម្ម hashtag#KhmerSMEMATCH ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់អំពីមុខងារ និងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង ៣រសៀល។ 🎯 ព័ត៌មានលម្អិត៖ 📅 ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ⏰ វេលាម៉ោង៖ ៣រសៀល ដល់ ៤រសៀល 🖥 តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ៖ Microsoft Team 😘កុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាណ៎ា!

Additional Information: តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ៖ Microsoft Team https://rb.gy/bzjktj

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ